Designum 1/2011

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2011

Online: Designum 1/2011

Zdeno Kolesár

Tibor Herchl (1928) sa počas svojej dlhej kariéry dominantne zameral na architektúru akustických priestorov a dizajn zvukových prístrojov. Zasiahol aj do ďalších oblastí priemyselného a grafického dizajnu. Jeho tvorbu charakterizuje triezvy a racionálny prístup, jednoduchosť, priamočiarosť a účelnosť, ale aj kultivované riešenie výtvarných problémov.

Jednoduchosť, účelnosť, kultivovanosť. K dizajnérskej tvorbe Tibora Herchla / Zdeno Kolesár
Pergamen z Trnavy / Zuzana Šidlíková
ComuniStar Designers / Silvia Klimáčková
Nové logo SCD / Palo Bálik
Drahé čiarky, kruhy, štvorčeky a oblúčiky / Maroš Schmidt
Tri ceny / Eva Trilecová
Denamit Design Days (DDD) / Daša Dúbravová
Galéria Nova a jej špecializovaná cena pre sklo / Katarína Beňová
Projekt UNICEF – Školy pre Afriku očami mladých dizajnérov / UNICEF
Samoobsluha / ArtAttack / Miroslav Gajdoš
The Art of Singleframe / Andrea Euringer-Bátorová
12. bienále architektúry v Benátkach / Ján M. Bahna
Miloš Balgavý: Keramika / Sabina Jankovičová
Súboj dizajnov / Maroš Schmidt
Centrum a periféria z typografickej perspektívy / Veronika Burian

Viac o dizajnéroch v publikácii
Tibor Herchl
Články v čísle