Designum 1/2010

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2010

Online: Designum 1/2010

Jozef Kabáň skoda-auto.cz / Ľubica Pavlovičová, Peter Bauman
Peter Olah / Zuzana Šidlíková
OPENEON / Ľubica Pavlovičová
Satelit 6 x 10 / Martin Struss
Grafický dizajn a súťaž: Kupé 5 / Pavel Noga
Zimný prieskum na VŠVU v Bratislave / redakcia
Klauzúry ŠÚV / Roman Hrčka
Hromy, blesky! / Martin Struss
Saint-Étienne – z bývalej manufaktúry zbraní mestečko dizajnu / Lucia Hakelová
CZ – Národná cena za študentský dizajn 2009 / Design Cabinet CZ
Pátranie po takmer zabudnutom príbehu / Adriena Pekárová
Škola ako stredobod myslenia a tvorby. Úvod. / Iva Mojžišová
Ladislav Csáder, 3. časť. Typografia / Ľubomír Longauer
Zodpovednosť v grafickom dizajne / Pavel Noga
Prírastky do knižnice SCD / Martin Longa

Viac o dizajnéroch v publikácii
Ladislav Csáder
Články v čísle