Car design

Paolo Tumminelli
Vydavateľstvo
teNeues, 2004

Kniha ponúka stručný pohľad na vývoj európskeho, amerického a japonského automobilového dizajnu v časovom rozpätí rokov 1974 –2004. Trendy dizajnu, v minulosti, prítomnosti aj budúcnosti sú reprezentované fotografiami sériových automobilov a konceptov so stručným popisom.