Digital Media Foundations – an introduction for Artists and Designers

Richard Lewis
James Luciana
Vydavateľstvo
Routledge, 2020

Táto kniha je kreatívnym a praktickým úvodom do oblasti digitálnych médií pre budúcich návrhárov, umelcov a mediálnych profesionálov. Zaoberá sa vývojom v tejto oblasti, jej prepojením s tradičnými médiami, aktuálnym vývojom a možnosťami ďalších smerov. Logicky usporiadané a premyslene ilustrované poskytuje uvítaciu príručku k tejto rozvíjajúcej sa disciplíne. V kapitolách, ktoré podrobne popisujú každé médium, je sledovaná ich história, vývoj a potenciálne aplikácie. Kniha tiež vysvetľuje dôležité a relevantné technológie – napríklad digitalizáciu tabletov, cloudové úložiská a 3D tlačiarne – ako aj nové a vznikajúce médiá, ako je rozšírená a virtuálna realita. Skúma tiež právne, etické a technické problémy v digitálnych médiách, skúma kariérne možnosti a uvádza profily priekopníkov a profesionálov v digitálnych médiách.