Materials in Progress – innovation for designers and architects

Sascha Peters
Diana Drewes
Vydavateľstvo
Birkhäuser, 2019

Nové materiály a technológie zohrávajú významnú úlohu v architektúre a dizajne. Vyžadujú sa ekologické materiály a výrobné metódy, rovnako ako hladko fungujúce riadenie recyklácie. Okrem toho trendy ako digitalizácia, 3D tlač, inteligentné systémy a materiály majú rozhodujúci vplyv na materiálové inovácie. Kniha ponúka prehľad najnovších materiálových inovácií vrátane jedlých obalov, tekutého svetla a inteligentných prírodných materiálov.