PatakRodster
PatakRodster
PatakRodster
PatakRodster
PatakRodster
PatakRodster
PatakRodster
PatakRodster
PatakRodster
PatakRodster

PatakRodster

Andrej Hulala- hlavný autor

Patak Motors je slovenský výrobca elektrických vozidiel, ktorý ponúka inovatívne, udržateľné a cenovo dostupné riešenia mobility pre potreby občanov v prímestských oblastiach. Svetoví dizajnéri a inžinieri spoločnosti Patak Motors vytvorili funkčný prototyp malého mestského elektrického vozidla s názvom Patak Rodster, ktorý je pripravený na sériovú výrobu. Patak Rodster reaguje na rastúci dopyt po ekologických, ekonomických a technologicky vyspelých mikroautách. Od ostatných hráčov na trhu vyčnieva vďaka výraznému retro dizajnu z 30. rokov, ktorý prináša pocit slobody a radosti z jazdy.Patak Motors nadväzuje na silnú tradíciu automobilového priemyslu na Slovensku, najväčšieho výrobcu automobilov na obyvateľa na svete.

Patak Motors is a Slovak electric vehicle manufacturer offering innovative, sustainable, and affordable mobility solutions for the needs of citizens in semi-urban areas. Patak Motors‘ world-class designers & engineers have created a working prototype of a small urban electric vehicle named Patak Rodster, which is ready for mass production. The Patak Rodster responds to the growing demand for environmentally friendly, economical and technologically advanced microcars. It stands out from other players in the market thanks to its distinctive 30’s retro design, which brings the feeling of freedom and joy of driving. Patak Motors continues in the strong tradition of the automotive industry in Slovakia, the largest per capita car producer in the world.

NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2023
NCD kategória:
Práca & mobilita
Hodnotenie:
nominované