Nový Designum 3/2023 nielen o NCD a výstavách

Editórial

Národná cena za dizajn 2023 – Produktový dizajn pozná svojich finalistov. Medzinárodná porota hodnotila začiatkom júla 79 prác v 8 kategóriách (pre Šport & voľný čas, Spoločnosť & životné prostredie neboli udelené nominácie) a na slávnostnom galavečere 9. októbra 2023 predstaví z 25 nominovaných 6 laureátov. O čosi viac diel bude obsahovať výstava, ktorá sa uskutoční od 27. septembra do 3. novembra 2023 v Pradiarni 1900 v Bratislave pod kurátorským vedením dizajnéra Michala Staška.

Národná cena za dizajn oslavuje v tomto roku 30. výročie. Toto „jubileum“ pripomína aj jej tohtoročná vizuálna identita, ktorej autormi sú Aurélia Garová, Tereza Maco a Jozef Sklenka. S trojicou autorov sa o koncepte ich spoločného projektu aj ich individuálnej tvorbe porozprávala Barbora Krejčová.

Začiatkom jesene prichádza tretie číslo Designum, ktoré vo svojom obsahu bohato zúročuje aktivity, ale aj atmosféru predchádzajúcich mesiacov. Aj tento rok bolo niekoľko horúcich týždňov, nie veľmi prívetivých k činnosti, akou je písanie. Preto majú veľký obdiv naši prispievatelia a prispievateľky. Väčšiu časť obsahu rubriky Aktuálne predstavujú príspevky o výstavách doma aj v zahraničí. Katarína Hubová hodnotí výstavu Fórum dizajnu 2023, ktorej kurátorka Silvia Seneši Lutherová dala nový obsahový rámec, reflektujúci aktuálne globálne témy, ktoré sa priamo dotýkajú aj oblasti dizajnu. V galérii ÚĽUV v Bratislave sa až do začiatku budúceho roka koná výstava Tradícia netradične: Prírodné pletivá, ktorá prináša nielen obsiahly prehľad o predmetoch z rôznych prírodných materiálov, ale aj zamyslenie nad využitím tradičného remesla pre súčasnosť a budúcnosť. Rozhovor s kurátorom Tiborom Uhrínom pripravila Viera Kleinová. Jan Bureš hodnotí novú expozíciu ART, LIFE. Umenie pre život v Umeleckopriemyselnom múzeu v Prahe, ktorá prezentuje v šiestich tematických kapitolách viac ako 1 300 predmetov zo zbierky múzea aj takýmto konštatovaním: „Celá expozícia by sa tak dala zhrnúť slovami: kvalitná, ale neprekvapujúca, dobre prevedená, ale konzervatívna.“

Na vysokej škole The Cooper Union v New Yorku sa konala od 17. júla do 18. augusta 2023 výstava plagátu pod názvom Posters from the Crossroads of Western and Eastern Europe, ktorá reprezentuje médium plagátu od siedmich slovenských autorov. Výstavu a jej koncepciu priblížil v rozhovore Patrika Krajčoviča jej kurátor Adrián Kobetič. V Umeleckopriemyselnom múzeu vo Viedni sa konala neveľká, no svojím zámerom o to zaujímavejšia výstava Záhyby, ktorú predstavuje Petra Polláková. Svojím transmediálnym a medzikultúrnym rozsahom sa výstava venuje dvom ústredným oblastiam: tej, ktorá súvisí s rôznymi prístupmi využívania záhybov, skladov a riasení v umení a dizajne, ale aj tej, ktorá súvisí s telom a telesnosťou z perspektívy biologických, ale aj kultúrnych a spoločenských procesov. V časti Múzejne Silvia Kružliaková píše o tvorbe Tomáša Píseckého, autora mnohých kultúrnych a filmových plagátov, grafických návrhov na gramoplatne, informačno-navigačných systémov, výtvarno-priestorových riešení. Vďaka jeho rodine môžu byť mnohé diela súčasťou zbierok Slovenského múzea dizajnu SCD. Do časti Retrospektívne sme zaradili príspevok Zdena Kolesára o dizajnérovi Pavlovi Thurzovi, ktorým dopĺňa mozaiku mapovania dizajnérov spotrebnej elektroniky. Thurzove návrhy pre bratislavskú Teslu do nej rozhodne patria, a nielen preto, že viaceré z jeho prác získali ocenenia na národných aj medzinárodných podujatia. Edukatívnych publikácií predovšetkým z oblasti dizajnu nie je nikdy dosť. Moravská galéria si zobrala na seba neľahký vydavateľský záväzok a ďalšou knižkou z edície Junior – Jak se dělá design sa jej darí túto úlohu napĺňať. Recenziu o knižke, ktorá je určená deťom aj dospelým, napísala Veronika Pařízková.

V tomto čísle sú v nadpisoch použité písma Yuptown a Synoid Sans od Zoltána Visnyaia, študenta Maďarskej univerzity umení v Budapešti. V zimnom a letnom semestri akademického roka 2022/2023 bol prostredníctvom programu Erasmus+ Mobility na stáži v ateliéri Typolab Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Obsah Designum 3/2023

Editoriál / Jana Oravcová
Aby sa splnilo to Všetko najlepšie! Rozhovor s dizajnérskym triom vizuálnej identity NCD 2023 / Barbora Krejčová
Fórum dizajnu 2023. Tradičný formát s novým obsahom / Katarína Hubová
Koše budú vždy / Viera Kleinová
Slovenský plagát v New Yorku / Patrik Krajčovič
Umenie pre život. Ten sa ale z expozície vytráca / Jan Bureš
Záhyby – globálny fenomén dizajnu a umenia / Petra Polláková
Tomáš Písecký bez zbytočností / Silvia Kružliaková
Pavol Thurzo – dizajnér Tesly / Zdeno Kolesár
Ako sa robí dizajn? Kniha, ktorá učí chápať, ako vznikajú veci okolo nás / Veronika Pařízková
Písma čísla / Zoltán Visnyai


Viac informácií o časopise a predplatnom, o aktuálnom čísle.

Viac k téme v publikáciách

Designum 3/2023 – obálka časopisu

Designum 3/2023

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na publikácie