Nový Designum 3/2022 vás zoberie do rôznych krajín

EDITORIÁL

Máme za sebou náročné obdobie tohtoročného leta. Mnohých z nás potrápilo extrémne teplé počasie, ktoré veľmi nepraje koncentrácii na činnosť, ako je písanie. Sme preto radi, že sa podarilo našim prispievateľom napísať príspevky výnimočné nielen svojím obsahom, ale aj rozsahom. K letnej sezóne patrí cestovanie. Rovnako bez ohľadu na počasie si odnášame z neho spomienky spojené s návštevou neznámych miest alebo, naopak, krajín, ktoré máme v obľube a radi sa tam vraciame. Z rôznych teritoriálnych častí pochádzajú aj príspevky tohto čísla. Hoci začíname na východnom Slovensku, postupne sa presúvame z východu na západ. Krížom-krážom prechádzame viacerým krajinami – okrem Slovenska aj Ukrajinou, Českou republikou, Rakúskom, Spojeným kráľovstvom či Fínskom. Preto veríme, že rozmanité skúsenosti, zážitky a poznanie zhmotnené v týchto textoch budú obohacujúce aj pre vás, našich čitateľov.

Časť Aktuálne začíname v Košiciach. Počas leta pripravilo štúdio Furnicoolture (Patrik, Michaela a Mária Bujňákovci) v Múzeu Vojtecha Löfflera svoju prvú spoločnú výstavu. Tvorbu tohto tria ako silné individuality pod jednou značkou predstavuje Dávid Gabera. Národná cena za dizajn 2022 – Komunikačný dizajn sa blíži k svojmu cieľu. O tom, ako prebiehalo hodnotenie prihlásených prác, ale aj o vlastnej tvorbe prezrádzajú dva rozhovory členov tohtoročnej medzinárodnej poroty. S Kristínou Bartošovou sa zhovárala Gabriela Ondrišáková a s Mykolom Kovalenkom Zuzana Uhalová. Toto leto bolo priaznivé aj pre medzinárodné prezentácie. V Galérii dizajnu Satelit Slovenského centra dizajnu v Bratislave sa konali hneď dve. Matej Novotný nadväzuje na prezentáciu britskej dizajnérky Olivie Vane. Reflektuje jej tvorbu, ktorá sa venuje relatívne málo známemu odboru – informačnému dizajnu. Pri tejto príležitosti sa pozhovárala Klára Prešnajderová s Lotte Kristoferitsch z rakúskeho dizajnérskeho štúdia EOOS NEXT, ktoré vo svojich projektoch reaguje na veľké výzvy dnešného sveta, ako sú klimatická kríza, trvalo udržateľné využívanie zdrojov a pod. Múzeum dizajnu v Helsikách pripravilo na letnú sezónu výstavu Design for Every Body. O tom, ako toto múzeum prehodnocuje svoje zbierky z pohľadu rovnosti, je témou rozhovoru Jany Oravcovej s jednou z kurátoriek Kaisu Savola. V zbierkach Slovenského múzea dizajnu sa nachádza časť tvorby Jána Šuchaňa. Jeho širokospektrálny umelecký záber v rubrike Múzejne prezentuje Júlia Deáková. O zákazkovom pánskom krajčírstve, ale aj o tom, ako sa postupne toto remeslo aj napriek vzrastajúcemu záujmu postupne vytráca, napovedá príspevok Kataríny Š. Fedorišinovej. Nedávno nás opustil grafický dizajnér Ľubomír Krátky (19. 3. 1939 – 24. 6. 2022), ktorého kritické texty o krásnych knihách sme mohli čítať aj v časopise Designum. Nekrológ, ktorý zároveň hodnotí jeho tvorbu, pripravil Vladislav Rostoka. Časť Teoreticky uzatvára recenzia Ladislavy Horňákovej na publikáciu, ktorá vyšla k stopäťdesiatemu výročiu narodenia popredného architekta, dizajnéra, výtvarníka, organizátora, urbanistu a pedagóga Umeleckopriemyselnej školy a Akadémie výtvarných umení v Prahe Jana Kotěru.

Môžete sa tešiť aj na nové písma. V tomto čísle ich prezentujeme od troch autoriek – študentiek Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave: Martiny Masarykovej (Old), Ester Mládenkovej (Babôčka) a Terezy Umlaufovej (Pokojovka). Viac o písmach si môžete prečítať v časti Písma čísla.

Obsah Designum 3/2022

Editoriál / Jana Oravcová
Štúdio Furnicoolture: Silné individuality pod jednou značkou / Dávid Gabera
Kristína Bartošová: Baví ma vytvárať pre klientov celý vizuálny svet / Gabriela Ondrišáková
Mykola Kovalenko: Pri pôsobení v porotách cítim viac zodpovednosti ako pri samotnej tvorbe / Zuzana Uhalová
Viedenský sociálny podnik EOOS NEXT. Rozhovor s Lotte Kristoferitsch / Klára Prešnajderová
Od fyziky k umeniu, od dát k obrazu / Matej Novotný
Dizajn pre (telo) každého alebo O rovnosti v dizajne / Jana Oravcová
Ján Šuchaň – autor (nielen) svietidiel, ktorého nebolo vidieť / Júlia Deáková
Tailors/ Krejčí/ Krajčíri / Katarína Š. Fedorišinová
A Be Ce Da Ľubomíra Krátkeho / Vladislav Rostoka
Mýtus architekta: Jan Kotěra 150 / Ladislava Horňáková
Písma čísla / Martina Masaryková, Ester Mládenková, Tereza Umlaufová

Viac informácií o časopise, predplatnom a o aktuálnom čísle.

Viac k téme v publikáciách

Designum 2/2022

Slovenské centrum dizajnu
Designum 1/2022

Designum 1/2022

Slovenské centrum dizajnu
Designum 4/2021

Designum 4/2021

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na publikácie