Trienále plagátu Trnava 2022

Vydavateľstvo
Galéria Jána Koniarika, 2022

Organizátori: Galéria Jána Koniarika v Trnave (GJK), Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (VŠVU), Slovenské centrum dizajnu (SCD).