Aby sa splnilo to Všetko najlepšie! Rozhovor s dizajnérskym triom vizuálnej identity NCD 2023

Rok 2023 je pre Národnú cenu za dizajn (NCD) výnimočný, súťaž oslavuje nielen 30. výročie svojho vzniku, ale pripomína si zároveň aj svoj 20. ročník. Jubilejný rok ocení produktový dizajn a na vytvorenie jeho vizuálnej identity bola vyhlásená súťaž. Oslovených bolo šesť dizajnérskych subjektov, z ktorých sa napokon zapojili dva. Porota pozostávajúca z vedenia Slovenského centra dizajnu a vybraných dizajnérov*ok vybrala návrh autorského tria – Aurélie Garovej, Terezy Maco a Jozefa Sklenku, ktorého leitmotívom je oslava dizajnu a prianie „Všetko najlepšie k 30. narodeninám, vážená a milá Národná cena za dizajn!”

Obe autorky aj autor študovali v ateliéri Typolab na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a hoci už v minulosti navzájom spolupracovali viackrát, toto je prvý projekt, v ktorom sa stretli všetci traja. Ich dizajnérske projekty majú široký záber – od kníh, vizuálnych identít, až po kultúrne subjekty. Rozprávame sa spolu o víziách NCD a aj o tom, ako dokáže kritický pohľad aktivovať a motivovať k účasti v súťaži na tvorbu vizuálnej identity ceny.

NCD 2023. Foto Jakub Michal Teringa,
Vizuálna identita NCD 2023. Foto: Jakub Michal Teringa

Skúste sa hneď v úvode v stručnosti predstaviť. Všetci traja ste bývalí študenti Katedry vizuálnej komunikácie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave…

Jozef Sklenka (1994): Skončil som v roku 2021 ako najmladší z tohto svetového tria. Už aj počas štúdia som pôsobil ako freelancer a hneď po škole som začal pracovať pre festival Pohoda, kde som sa zoznámil s Terezou. Snažím sa profilovať na pomedzí dizajnu a hudby, s priateľkou máme hudobný projekt – dídžejské duo Benefits with friends. A s Terezou máme dizajnérske štúdio Tom a Jerry.

Aurélia Garová (1989): Školu som ukončila v roku 2016. Potom som odišla do Portugalska do grafického štúdia White (2017) a od návratu pracujem ako freelancerka. V rokoch 2018 – 2022 som tiež bola v organizačnom tíme nezávislej galérie Hot Dock. S Terezou sme boli spolužiačky, začali sme spolupracovať už počas školy v roku 2016, najmä na knihách. Okrem toho máme spolu viacero vlastných projektov, napríklad Kultúrny robotník alebo Štúdio krásy.

Tereza Maco (1991): Začala by som mojimi neúspechmi – z vlastného rozhodnutia som totižto školu nedokončila. Pozdravujem mojich rodičov. Jednoducho som sa v 6. ročníku dostala do štádia, že som si už nevedela predstaviť v škole ani deň, proste som vyhorela. Je to dané aj tým, že pokiaľ človek na škole nemá finančný support, tak jednoducho nevie dôstojne vyžiť. Musela som popri škole investovať veľa času aj do práce, a to pedagógovia nemali radi. Ale inak sa to nedalo. Potom som dostala ponuku ísť pracovať do tímu festivalu Pohoda (2018 – 2022) a vymenila som akadémiu za prax.

Aurélia Garová, Tereza Maco: Liečba sochami, monografia sochára Juraja Gavulu, 2022. Foto: Čierne diery
Aurélia Garová, Tereza Maco: Liečba sochami, monografia sochára Juraja Gavulu, 2022. Foto: Čierne diery

Na akých projektoch najčastejšie pracujete?

AG: S Terezou máme za sebou viacero knižných projektov, napríklad pre vydavateľstvá BRAK či Literárna bašta. Často spolupracujeme aj s Erikom Šimšíkom. V spolupráci so združeniami Július Koller Society a Čierne diery sme minulý rok pripravili monografiu sochárskych prác Juraja Gavulu. Pracovali sme ale napríklad aj na identitách pre výstavy a publikáciách v Nitrianskej galérii a Galérii mesta Bratislavy. A istú dobu sme tiež pripravovali dizajn pre A4 – priestor súčasnej kultúry…

JS: Ako štúdio Tom a Jerry sme spolu s Terezou vyhrali súťaž na vizuálnu identitu Bienále ilustrácií Bratislava 2023. Ale robíme aj komerčné projekty, napríklad zmrzlináreň v Bratislave.

Ako by ste opísali svoj štýl, resp. prístup k práci? Stretávate sa v niektorých základných princípoch?

JS: Keďže sme všetci traja študovali v Typolabe3, silným spoločným menovateľom je podľa mňa typografia. Máme radi „silný“, „tučný“ dizajn. V zmysle monumentálnosti…

AG: Ja mám však zároveň rada aj detailný alebo „miniatúrny” dizajn, ktorý sa vie práve uplatniť v knižnej tvorbe. Náš štýl vychádza aj z potreby uvažovať nad vecami, viesť dialóg, komponovať a konzultovať. A snažíme sa od toho „tučného“ dizajnu dostať až k detailom, riešiť tie najmenšie problémy.

TM: Spája nás aj podobný zmysel pre vtip. Mám na mysli vizuálny humor, dôvtipné vizuálne skratky…

Čo hovoríte na NCD celkovo? Prihlasujete do nej svoje projekty?

JS: V roku 2020 som svoje práce prihlásil, ale minulý ročník nie, keďže som sa zúčastnil petície4 a viacerí sme sa dohodli, že sa neprihlásime. NCD má v dizajnovom svete hodnotu aj relevanciu, ale na druhej strane sa nestotožňujem so všetkými rozhodnutiami.

TM: Mám dojem, že v NCD je cítiť istú „štátnosť“, čo ju podľa môjho názoru trochu zväzuje. Musí napĺňať očakávania zriaďovateľov – Ministerstva kultúry SR aj samotnej inštitúcie Slovenského centra dizajnu. Verím, že NCD by mohla byť oveľa otvorenejšia, experimentálnejšia… Zároveň však viem, že je to aj vec nedostatku financií. Tiež som minulý ročník podpísala petíciu. Dlhodobo som sa kritickejšie vyjadrovala voči NCD, takže som nemala potrebu sa do nej prihlasovať. Svoju prácu som prihlásila iba raz a vtedy som vyhrala5.

AG: Tereza sa ale prihlasovala nepriamo, keďže vo viacerých projektoch, ktoré som prihlásila ja, bola spoluautorkou. Dizajnéri si určite „zaslúžia istoty” v podobe cien. Ale súhlasím s Terezou, NCD sa mi zdá spútaná a podfinancovaná. Mám tiež pocit, že ministerstvo by sa mohlo o dizajn zaujímať viac. Ponúka predsa dôležitý obraz o spoločnosti. NCD má veľký potenciál, je škoda, že je nevyužitý…

Aurélia Garová, Tereza Maco: katalóg k výstave Nie som tu, som v Arkádii, 2018. Foto: archív autoriek
Aurélia Garová, Tereza Maco: katalóg k výstave Nie som tu, som v Arkádii, 2018. Foto: archív autoriek
Aurélia Garová, Tereza Maco: dizajn publikácie Veľká budúcnosť (Erik Šimšík), 2019. Foto: Leontína Berková
Aurélia Garová, Tereza Maco: dizajn publikácie Veľká budúcnosť (Erik Šimšík), 2019. Foto: Leontína Berková

Boli ste jedni zo šiestich priamo oslovených dizajnérov na vytvorenie novej vizuálnej identity a komunikačného konceptu NCD 2023. Ako to prebehlo?

AG: Boli sme odporúčané ako duo – Tereza a ja. Tereza potom navrhla, že by sa k nám mohol pridať aj Jožko.

Spomedzi oslovených grafických dizajnérov sa napokon zapojili iba Matúš Buranovský a váš tím.

AG: Vieme o tom, že bolo oslovených viacero štúdií, ale podľa mojich informácií odmietli hlavne z časových dôvodov. Na celú prípravu bolo od vyhlásenia výzvy približne šesť týždňov a požadované boli relevantné, použiteľné výstupy, nie koncepty.

Tereza Maco, Jozef Sklenka: vizuálna identita festivalu Pohoda 2019 – 2022. Foto: archív autorov
Tereza Maco, Jozef Sklenka: vizuálna identita festivalu Pohoda 2019 – 2022. Foto: archív autorov

Aj v kontexte toho, že ste všetci traja boli signatármi spomínanej minuloročnej výzvy, čo vás motivovalo pustiť sa do tohto projektu?

JS: Hlavnou motiváciou bola práve nespokojnosť s tým, ako dopadol minulý ročník. Chceli sme osviežiť vizualitu NCD, čiastočne nadviazať na to, čo začali Andrej&Andrej6 a vrátiť vizuál naspäť na menej komerčnú a viac kultúrnu líniu. Identita, ktorú vytvorili Andrej&Andrej fungovala. Náš ročník by mohol byť akýmsi prepojením, aby sa s ňou pracovalo aj naďalej.

TM: Mne osobne sa páčilo, že je to jubilejný ročník, a tým pádom sme si mohli dovoliť urobiť nejakú „šialenosť“. Už od začiatku sme sa zhodli na tom, že sa pri tvorbe identity chceme zabávať. Nechceli sme robiť niečo uťahané…

JS: A všetkým trom sa nám páčilo, že ako grafickí dizajnéri ideme robiť NCD za produktový dizajn. Tento fór bol aj východiskom nášho uvažovania. Položili sme si otázku, aký by sme robili dizajn, keby sme boli produktoví dizajnéri.

Aurélia Garová, Tereza Maco, Jozef Sklenka: Vizuálna identita Národnej ceny za dizajn 2023 - Produktový dizajn. Foto: Jakub Michal Teringa
Aurélia Garová, Tereza Maco, Jozef Sklenka: Vizuálna identita Národnej ceny za dizajn 2023 – Produktový dizajn. Foto: Jakub Michal Teringa

Celý článok nájdete v časopise Designum 3/2023 na s. 4
Predaj časopisu Designum

Súvisiace diela

Erik Šimšík - Veľká budúcnosť

Erik Šimšík – Veľká budúcnosť

Aurélia Garová
Tereza Maco
Kniha tmy

Kniha tmy

Tereza Maco
Aurélia Garová
Michal Tallo
Denník 9

Denník 9

Jozef Sklenka
Pavol Bálik
Prejsť na diela

Viac k téme v publikáciách

FONTS SK/Dizajn digitalizovaného písma na Slovensku (S. Čarnoký). Foto: Adam Šakový

FONTS SK/Dizajn digitalizovaného písma na Slovensku

Slovenské centrum dizajnu a vydavateľstvo Slovart
37,90
Prejsť na publikácie