Newsletter

Dielo dizajnu

Klára Prešnajderová, Simona Bérešová, Sonia de Puineuf (eds.): ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu a Slovart 2021, 433 s.
Klára Prešnajderová, Simona Bérešová, Sonia de Puineuf (eds.): ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu a Slovart 2021, 433 s.

Publikácia ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939

Publikácia predstavuje prvú verejnú výtvarnú školu na Slovensku, svojho času nazývanú aj bratislavský Bauhaus. Grafický dizajn knihy vytvorila Mária Rojko. Vo svojom návrhu vychádzala z autentických dokumentov Školy umeleckých remesiel a ich estetiky v štýle novej typografie.

Prejsť na dielo dizajnu

Osobnosti dizajnu

Tatra nábytok Pravenec

História firmy Tatra nábytok Pravenec siaha do prvej polovice 20. storočia. Pozemky, na ktorých fabrika postupne vznikala (bývalý veľkostatok Bojnice), získala v roku 1939 firma Baťa, a. s., Zlín, od dedičov a užívateľov rodín Pálffyovcov a Andrássyovcov. Od roku 1942 sa tu začal budovať drevársky komplex, ale bolo ponechané aj jeho pôvodné obuvnícke zameranie. Roku 1945 bola ako prvá otvorená prevádzka píly, o tri roky neskôr stolárska dielňa a v roku 1952 sa v Pravenci začala aj výroba ohýbaného nábytku. Na pokusoch s technológiou ohýbania dreva – dýh, zväzkov profilov, ale aj masívu – do rôznych tvarov horúcou parou naťahovaním na kopyto a pásnicu (železný plech) začal pracovať Michael Thonet v rokoch 1830 – 1856. Svoj objav si dal patentovať a začal s manufaktúrnou výrobou, ktorá mu umožňovala lacnú, rýchlu a veľkosériovú produkciu. Takýto spôsob výroby bol v tom čase veľmi lákavý a na rôznych územiach Európy sa začali zakladať konkurenčné fabriky. U nás jednou zo známych a najdlhšie existujúcich fabrík na výrobu ohýbanej stoličky bola Tatra nábytkáreň Martin, ktorá aj ako posledná zanikla (2010). Založil ju podnikateľ Ladislav Dobrovits v roku 1889. Fabrika zaznamenala počas svojej existencie vzostupy a pády. Roku 1953 martinskú nábytkáreň rozčlenili na 4 samostatné podniky, neskôr v roku 1958 zrušili a pričlenili ako závod do nového podniku Tatra nábytok Pravenec. Tak sa dostala aj výroba stoličiek do nábytkárskej fabriky Tatra nábytok Pravenec.

Prejsť na profilPrejsť na profil

Designum

Designum 3/2023 – obálka časopisu

Designum 3/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 2/2023

Designum 2/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 1/2023 obálka

Designum 1/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 4/2022 obálka

Designum 4/2022

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na archív