Katarína Hubová

Autor

Vyštudovala Vedu o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V rokoch 2003 – 2015 bola riaditeľkou Slovenského centra dizajnu a od roku 2016 je kurátorkou Slovenského múzea dizajnu so zameraním na produktový dizajn, nábytok, úžitkové umenie. Venuje sa publikačnej činnosti pre odborné časopisy o dizajne, tvorbe koncepcií a realizovaniu výstav zameraných predovšetkým na dizajn.