LET 116

LET 116

Výstava
7. decembra 2018 – 31. januára 2019

Štefan Klein a Ateliér Transport dizajn VŠVU Výstava prezentuje najvýznamnejšie výsledky tvorivej práce dizajnéra, konštruktéra a pedagóga Štefana Kleina a výstupy študentov Ateliéru Transport dizajnu na VŠVU v Bratislave, ktorý tento uznávaný odborník vedie od roku 1992. Štefan Klein začal profesionálne pracovať v roku 1990 a odvtedy vytvoril vyše 50 návrhov dopravných prostriedkov pre rôzne firmy, ale aj pre seba. Mnohé sa dostali do sériovej výroby alebo zostali v štádiu prototypu. Vo verejnosti sa stal známym najmä kvôli projektu lietajúceho auta Aeromobil, ktorý vzbudil celosvetovú pozornosť. Po ukončení svojej účasti na tomto projekte začal v roku 2017 vyvíjať nové riešenie lietajúceho auta AirCar vo vlastnom výskumnom a vývojovom centre, s vlastným tímom. Tento jeho nový projekt, ktorý je v súčasnosti pred dokončením, je dostupný na výstave vo virtuálnej realite (Forvisia). S procesom vývoja AirCar od idey až po prototyp zoznamuje 2D obrazová a textová dokumentácia. Návštevník môže sledovať aj filmové záznamy reálnych skúšok zalietavania modelov a prototypov Aeromobilu a AirCar. Ďalšie významné projekty Štefana Kleina sú prezentované formou 2D plagátov (rušne, zemné stroje, motocykle, vlastné projekty). V dizajnérskej tvorivej práci Štefana Kleina sa odráža nástup moderných pokročilých technológií, ktoré umožnili zásadným spôsobom zmeniť vývojové procesy nových dizajnérskych produktov od návrhu po prototyp. V týchto procesoch zohráva dôležitú úlohu aj efektívne zosieťovanie medzi dizajnérom a vysoko vzdelanými špecialistami z rôznych disciplín. Odborníci doma i vo svete už dávno rešpektujú Štefana Kleina aj ako pedagóga a vedúceho Ateliéru Transport dizajnu na VŠVU. Už v 90. rokoch začal spolupracovať s najvýznamnejšími automobilovými značkami ako VW, neskôr Ford, Audi, Škoda, Renault, BMV aj Johnson Controls. Vystavené práce sú výberom len niekoľkých z nich. Celkovo prezentujeme 15 modelov, animácie a 2D plagáty z najdôležitejších projektov a diplomových prác z posledných desiatich rokov. Kleinov koncept výučby je postavený na troch základných pilieroch. Jedným je neustála konfrontácia ateliéru s reálnym firemným prostredím (projekty VW a Audi), ktorá provokuje k odlišným prístupom uvažovania o konceptoch dopravných prostriedkov. Druhým je integrita umeleckej školy – zabezpečujú ju špeciálne projekty s dôrazom na výtvarný experiment, realizované napr. v spolupráci s firmou Audi na tému Svetlo, Drevo, Identita, Materiál. Tretím prístupom je riešenie vlastných projektov, v ktorých ide o výskum a hľadanie nových aplikačných postupov, autonómne využívanie softvérov a stavbu modelov.

Kurátor: Katarína Hubová, Adriena Pekárová

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00