Fórum dizajnu 2023. Tradičný formát s novým obsahom

Pred niekoľkými týždňami skončila v Galérii dizajnu Satelit v Bratislave reinštalácia výstavy Fórum dizajnu 2023 s podtitulom Humanita v dizajne – Dizajn v kontexte krízy (17. mája – 2. júla 2023). Pôvodne mala výstava premiéru na 24. ročníku výstavy nábytkového a interiérového dizajnu v Nitre (24. – 30. apríla 2023). Jeden koncept, dva odlišné výstavné priestory. Jeden neohraničený kompaktný priestor, druhý rozdelený do piatich rôznych miestností. Oba poskytli odlišné vizuálne zážitky. V Nitre sa vedľa seba ocitli rôznorodé témy a návštevník ich vnímal skôr samostatne, prostredníctvom diel študentov jednotlivých ateliérov a katedier. V Satelite sa dali témy rozdeliť do niekoľkých miestností, čo umožnilo vnímať ich sústredenejšie, komplexnejšie a témy získali tak vlastnú dôležitosť a význam.

Ivana Palušová, Jana Vlčková, Michala Lipková: Covid Colab, 2. generácia, Nanodi Maia (dezinfekcia vodou), 2020 – 2022. Ústav dizajnu, Ateliér TR1MTAB, FAD STU.
Ivana Palušová, Jana Vlčková, Michala Lipková: Covid Colab, 2. generácia, Nanodi Maia (dezinfekcia vodou), 2020 – 2022. Ústav dizajnu, Ateliér TR1MTAB, FAD STU.

Výstava zahŕňala štyri školy: Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave (VŠVU), Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave (STU), Technickú univerzitu vo Zvolene (TU vo Zvolene) a Technickú univerzitu v Košiciach (TU v Košiciach) a spolupráce s firmami a výrobcami nábytku Drevona, TON a Egoe studio. Kurátorka výstavy Silvia Seneši Lutherová obohatila expozíciu obsažnými textami, ktoré by si viac ako panely zaslúžili stránky katalógu. Celú výstavu dopĺňali aj rozšírené popisy diel ich autormi a krátke videá z procesu tvorby.

Fórum dizajnu 2023. Humanita v dizajne – Dizajn v kontexte krízy, inštalácia v Galérii dizajnu Satelit v Bratislave.
Fórum dizajnu 2023. Humanita v dizajne – Dizajn v kontexte krízy, inštalácia v Galérii dizajnu Satelit v Bratislave.

Výstava, výlučne z prác študentov, ma ako jednu zo zakladateľov a dlhoročných kurátoriek Fóra dizajnu veľmi potešila. Fórum dizajnu bol koncept Výskumno-realizačného centra (VRC) pri Katedre dizajnu VŠVU. Jeho cieľom bolo rozširovať spoluprácu medzi študentmi a priemyslom a nábytok bol súčasťou širšieho programu. Jeho životaschopnosť podporil do veľkej miery zakladateľ VRC, dizajnér Ivan Čobej, ktorý už v tom čase patril k najvýraznejším osobnostiam slovenskej nábytkárskej scény. Oblúkom akoby sa Fórum dizajnu vrátilo k svojmu začiatku, ktorý siaha pred rok 1996, keď na základe výstavy študentských prác VŠVU sa vedenie Agrokomplexu rozhodlo podporovať vzájomnú spoluprácu. Agrokomplex ponúkol svoje výstavné priestory na prezentáciu výsledkov prác študentov a dizajnérov a odvtedy veľkoryso projekt podporoval. Pavilón M3 (1998) sa stal na desiatky rokov domovským priestorom na prezentáciu toho najsúčasnejšieho, čo v oblasti nábytku a interiérových doplnkov vzniklo, a na vzájomné zoznamovanie sa budúcich dizajnérov s nábytkárskymi firmami. Keď Fórum dizajnu vznikalo, nábytkoví dizajnéri sa viac venovali tvorbe solitérov a nábytkových objektov ako prototypom pre sériovú výrobu. Preto bol koncept prepájania dizajnérov s výrobcami veľmi aktuálny a prebralo ho aj Slovenské centrum dizajnu, ktoré sa od roku 2004 stalo jeho hlavným organizátorom. Návrat k prezentovaniu len škôl, ktoré majú vo svojej výučbe dizajn nábytku alebo interiérových doplnkov, nadobudol na význame aj z toho dôvodu, že koncept prepájania dizajnérov s praxou nepriniesol očakávané výsledky, skôr len sporadické. Ale ako prezentačná aktivita za dvadsaťsedem rokov potvrdila a stále potvrdzuje svoj význam nielen pre širokú verejnosť, ale aj pre odborníkov.

Natália Golianová: projekt NANA, 2021. Katedra dizajnu, Ateliér experimentálneho dizajnu, VŠVU, pedagogička: Sylvia Jokelová, spolupráca so Zariadením sociálnych služieb ROSA v Bratislave.
Natália Golianová: projekt NANA, 2021. Katedra dizajnu, Ateliér experimentálneho dizajnu, VŠVU, pedagogička: Sylvia Jokelová, spolupráca so Zariadením sociálnych služieb ROSA v Bratislave.

V tomto roku, po dvojročnej prestávke priniesla výstava naozaj najsúčasnejšie problémy dizajnu ako takého. V závere svojho textu k výstave to Silvia Seneši Lutherová skvelo sformulovala: „… dizajn nemusí byť len o efektnej forme, ktorá slúži v prvom rade ako prostriedok zvýšenia konkurencieschopnosti značiek, udržiavania rýchleho cyklu výroby a spotreby a chvíľkového uspokojenia konzumnej spoločnosti. Môže vznikať aj pre spoločenské dobro a v prospech udržateľnej budúcnosti všetkého živého i neživého na našej planéte.“

Fórum dizajnu 2023. Humanita v dizajne – Dizajn v kontexte krízy, inštalácia na veľtrhu Nábytok a bývanie v Nitre.
Fórum dizajnu 2023. Humanita v dizajne – Dizajn v kontexte krízy, inštalácia na veľtrhu Nábytok a bývanie v Nitre.

Sama kurátorka spomínala, s akou zodpovednosťou pristupovala k výstave v čase, keď sme všetci konfrontovaní okrem pandémie aj s ďalšími krízami, hlavne s vojnou na Ukrajine. Preto hľadala pozitívnu ideu pre dizajn a humanita ju naplnila do bodky. Je skvelé, že sa ňou zaoberajú študenti a, samozrejme, aj pedagógovia, ale je nevyhnutné, aby o zmenách uvažovali aj konzumenti. Svoj koncept zdôvodňuje kurátorka výstavy v úvodnom texte s názvom Dizajn v kontexte krízy: „Ako dosiahnuť, aby bol svet okolo nás humánnejší? Dá sa to aj dizajnom, ktorý je ľudský, empatický, inkluzívny, starostlivý, užitočný, emocionálny, zdravý, zmysluplný, sociálne prospešný, ekonomicky prínosný, ekologicky zodpovedný a trvalo udržateľný, jedným slovom: humanistický…“


Celý článok nájdete v časopise Designum 3/2023 na s. 16
Predaj časopisu Designum

Súvisiace diela

MODULO - Inovatívne aplikácie uhlíkových nanomateriálov

MODULO – Inovatívne aplikácie uhlíkových nanomateriálov

Michala Lipková
Vlasta Kubušová
Ivana Palušová
Jana Vlčková
Marian Vojs
NANA

NANA

Natália Golianová
Sylvia Jokelová
AFAD

AFAD

Viktor Tabiš
Miroslav Debnár
Prejsť na diela