Na križovatke / k výstave Analog vs. Digital

Na prelome rokov 2023/2024 sa uskutočnila výstava Analog vs. Digital 1 ateliéru Transport dizajn Vysokej školy výtvarných umení. Hoci jej názov znie sofistikovane, napovedá, že ide o konfrontáciu starého s novým alebo napr. o mix navrhovania auta klasickou modelárskou technológiou clay (syntetický modelovací materiál) a digitálnymi nástrojmi napr. Alias, Blender, Gravity Sketch… Výstava dokumentovala výsledky projektu KEGA „Synergia analógového a digitálneho prostredia a ich konzekvencie v dizajnérskych procesoch“ (2022) a jej téma bola tiež skvelou príležitosťou zamyslieť sa, ako sa poučiť z minulosti a na čo sa pripraviť do budúcnosti, ako môže klasické fungovať zároveň so súčasným. Okrem študentov sa na výstave zúčastnili pedagógovia ateliéru – Peter Baumann, ktorý na základe svojich dlhoročných praktických skúseností zosobňuje líniu modelovania v clay, Žofia Babčanová – líderka v ovládaní digitálnych zručností modelovania, a Štefan Klein, ktorý kladie zásadné otázky, hľadá odpovede a sumarizuje. Bude mať zmysel používať clay – (syntetická hlina používaná v automobilovom priemysle) na modelovanie, alebo ho úplne nahradia digitálne metódy? Bude auto, ako ho poznáme dnes, stále predmetom krásy, alebo sa stane pracovným nástrojom? Bude elektromobilita očakávané východisko pre rozvoj automobilizmu? Napriek tomu, že z rozhovoru vyplynulo viac otázok ako odpovedí, naše stretnutie k výstave podnietilo k uvažovaniu o súčasnosti, minulosti a budúcnosti ateliéru a celkovo transport dizajnu.

Žofia Babčanová, Peter Baumann:
Gravity Scetch, 2022.
Žofia Babčanová, Peter Baumann: Gravity Scetch, 2022.
Žofia Babčanová, Peter Baumann:
Gravity Scetch, 2022.
Žofia Babčanová, Peter Baumann: Gravity Scetch, 2022.

Štefan Klein ako dlhoročný vedúci ateliéru Transport dizajn sa neustále zamýšľa aj nad ďalšími otázkami: „Pozeráme sa na auto správnou optikou, akou sme sa pozerali pred desiatkami rokov, že auto je statusový objekt, v ktorom je integrácia techniky, technológie, dizajnu a umenia? Ak sa náš pohľad mení – zmení sa všetko.“ Aj vývoj auta, ktorý sa dial na základe vzniku nových konštrukčných možností, hodnotí nasledujúcimi slovami: „Autá sú veľmi naviazané na technológie. Keď sa robili prvé modely, boli z dreva a tvarovali sa ručne. Táto technická kultúra podmienila tvaroslovie auta v tridsiatych až štyridsiatych rokoch 20. storočia. Potom prišla iná technológia – modelovanie v clay a zas sa zmenilo vnímanie konštrukcie aj dizajnu. Teraz prichádzajú nové digitálne technológie, ktoré vzhľadom na ekonomiku sú jednoznačne efektívnejšie a nastupujúci kánon krásy sa mení v závislosti od nich. Tento proces stále prebieha. Ekvivalent rozvoja technológií vidíme napr. v architektúre. Románsky oblúk, gotický rebrový systém, ozdobná secesia prinášajú rôzne technické riešenia, ktoré umožňovali nové tvary stavieb, a divák, keď sa pozrie na architektúru, nevie, kde bol ten hlavný impulz. Ani zmeny tvaroslovia auta sa nedajú takto dešifrovať… Napr. chrómová linka na aute mohla byť len na okrasu, ale zabezpečovala aj funkciu. Tam, kde sa plechy zvárali, ich prekryla lišta. Dnes veľkoplošné lisy vytvoria väčšie plochy vcelku, netreba nič zakrývať a lišty sa z dizajnu áut vytratili. Často sú nové technológie obmedzujúce pre dizajnéra. Vidím to napríklad u študentov, keď začnú predčasne pracovať s digitálnymi nástrojmi a nemajú zručnosť spojiť vlastnú ideu do prvých skíc. Sú obeťami tvaroslovnej neslobody, lebo nevedia zrealizovať to, čo cítia. Počítač vyžaduje určitý stupeň dizajnérskej skúsenosti.“ Podľa Kleina na kresbe vidno asi najlepšie, že sa mení jej štýl s príchodom nových technológií. V päťdesiatych rokoch sa kreslilo len ceruzkou, neboli nástroje ako marker, Fotoshop, tablet, ktoré umožňujú kresbu urýchliť a použiť väčšiu paletu nástrojov. Ale dobrá ručná skica je a bude vždy cenená, lebo prostredníctvom nej sa autenticky hľadá podstata návrhu. Žofia Babčanová k používaniu nových technológií dodáva: „V osemdesiatych rokoch sa začalo pracovať s CAD programami, ale až neskôr sa ho naučili dizajnéri ovládať. Myslím si, že práve vtedajšie autá boli menej výrazné.“

Jakub Riedl: START UP
Bratislava, 2020.
Jakub Riedl: START UP Bratislava, 2020.

Veľký zlom nastal v rokoch 2000 až 2010, keď nastúpili ďalšie technológie. Ako spomenul Peter Baumann, keď bol v tom čase na stáži v automobilke Audi, nedokázal odhadnúť, ktoré modely áut boli navrhované pomocou CNC technológie. Vizuálny rozdiel v porovnaní s klasickým postupom nebol viditeľný. CNC frézy sú v priemysle len od roku 2000, ako aj digitálne technológie, ale v rovnakom čase už študenti na VŠVU frézovali na CNC technológii.

Natália Žáková:
Audi Totem, 2023.
Natália Žáková: Audi Totem, 2023.

Výučba v ateliéri sa rýchlo menila, na jej začiatky si zaspomínal Štefan Klein: „Ako doktorand som sa v roku 1993 stretol prvýkrát s počítačom v Saint Étienne a vedel som, že to je cesta budúcnosti. Keď prišli v roku 1995 dizajnéri z Volkswagenu, mali sme o aute skreslenú predstavu, lebo na Slovensku nebola riadna automobilka v klasickom ponímaní.

  1. Analog vs. Digital, Galéria Medium, Vysoká škola výtvarných umení Bratislava (15. 12. 2023 – 5. 2. 2024). Kurátorka: Žofia Babčanová, garant projektu KEGA: Štefan Klein. Spolupráca so značkami (VW, Audi, Škoda) v analógovom a digitálnom prostredí. Na výstave bol výber zo študentských prác a spolupráce pedagógov Petra Baumanna a Žofie Babčanovej na modeli v clay spolu s digitálnymi procesmi. Cieľom projektu bolo revitalizovať anológové techniky a urobiť mixovanú realitu a poznatky preniesť do výučby. Pedagógovia aj študenti hodnotili projekt pozitívne. Pre mnohých z nich bola možnosť modelovať v clay zážitkom. V niektorých fázach sa celkom nedali využiť len 3D okuliare, lebo tvar nebolo možné tak precítiť, ako by bolo potrebné. To umožňuje skôr analógové riešenie. Projekt však ukázal, že budúcnosť modelovania v clay sa bude redukovať a v novej generácii ho nahradí digitálne. Zdá sa tiež, že nová digitálna zručnosť podľa mnohých skúsených dizajnérov nevie zatiaľ zvládnuť jemné tvarové nedostatky. Veľkým úspechom projektu je, že deväť študentov dostalo stáž do značiek VW a ŠKODA.

    Vystavujúci: Žofia Babčanová, Peter Baumann, Štefan Klein, András Borš, David Sova, Marek Jurčovič, Michal Keller, Natália Žáková, Richard Petro, Roman Slamka, Samuel Mudrák, Tadeáš Čech, Tomáš Klečka, Veronika Pániková, Diego Hernando, Dominik Batelka, Dominik Medveď, Jakub Riedl, Lukáš Červenec, Luboš Maťas, Šimon Rigas, Šimon Baran, Anton Myloserdnyi.

Celý článok nájdete v časopise Designum 1/2024 na s. 42. Viac informácií o predaji časopisu Designum.

Designum oslavuje tento rok 30. výročie svojho vzniku! Pri tejto príležitosti bola v Galérii dizajnu Satelit otvorená výstava a k prvému tohtoročnému číslu sme Vám pribalili malý darček v podobe zápisníka.