8TEX / Cepková, Fulková, Gerbocová, Ondrejičková, Peuch, Rothensteinová, Sabová, Šebeková

Výstava
8. marca 2022 – 31. marca 2022

Osem textilných výtvarníčok, ktoré sú súčasne pedagogičkami Katedry textilnej tvorby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, predstavuje svoju najnovšiu voľnú tvorbu. Výstava dáva možnosť spoznať tvorivé osobnosti, ktoré koncipujú zameranie troch ateliérov katedry – Ateliéru odevného dizajnu, Ateliéru textilnej tvorby v priestore a Ateliéru textilného dizajnu.

Samostatné oddelenie textilu, zamerané na umelecký textil aj textilný priemysel, bolo na VŠVU založené už v roku 1976, ale k rozvoju tejto oblasti vzdelávania na VŠVU prišlo až v porevolučných 90. rokoch. Tri ateliéry, ktoré postupne vznikli, odrážajú dynamiku vývoja spoločnosti a jej kultúrnych potrieb. Ateliér textilnej tvorby v priestore je orientovaný na voľnú tvorbu v médiu textil ako samostatnú umeleckú disciplínu. Ateliéry textilného a odevného dizajnu sú výraznejšie späté s utváraním životného štýlu a potrebami priemyslu. Všetky ateliéry aktívne reagujú na nové podnety vedy a techniky, sú otvorené experimentom a prekračovaniu hraníc disciplín.

Výstavnú kolekciu tvorí vyše 50 exponátov – tapisérií, závesov, odevov a odevných doplnkov, textilných objektov, asambláží a textilného dizajnu. Práce predstavujú široké spektrum autorských koncepcií tvorby s využitím klasických techník a moderných technológií a experimentovania s materiálmi a postupmi.

Vernisáž: 8. 3. 2022 o 17.00 hod.

Viac informácií o výstave nájdete na stránke vsvu.sk.

Kurátor: Katarína Hubová, Adriena Pekárová

Pisztoryho palác

Štefánikova 834/25, 811 05 Staré Mesto

Otváracie hodiny

utorok - nedeľa 14:00 - 19:00

Osobnosti dizajnu na výstave

Ďalšie osobnosti dizajnu