Staré - Nové

Staré – Nové

Výstava
29. októbra 2016 – 4. decembra 2016

Projekt Staré – Nové v kurátorskej koncepcii Lucie Benickej interpretuje staré fototechniky v novom experimente, ako aj recykláciu materiálu „starého na nové“. Výstava uvádza autorské profily ôsmych etablovaných fotografov versus výbery experimentálnych diel viacerých domácich a zahraničných autorov z archívu Domu fotografie (foto-plastiky, fotogravúry, tlače na rôzne povrchy, recyklácia a pod.), z archívu Školy kreatívnej fotografie pri Krakovskej umeleckej škole v Poľsku (výber gumotlačí) a ukážky formou slide-show z experimentálnych postupov na Katedre fotografie a nových médií VŠVU v Bratislave.

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00