Slovenský dizajn je v Marseille, u Le Corbusiera

Vystavovať v Marseille, v Le Corbusierovom komplexe Cité Radieuse, musí byť veľkou príležitosťou a prejavom uznania pre každého tvorcu. Stavba vznikala v rokoch 1947 – 1952 a sprevádzali ju rôzne ťažkosti ako i mnohé negatívne reakcie, ba až odmietanie zo strany verejnosti. To však nič nemení na fakte, že dnes patrí k najznámejším objektom povojnovej architektúry nielen v celej Európe.

„Pre Le Corbusiera predstavovalo toto vládne zadanie jedinečnú príležitosť konkretizovať idey, ktoré ako architekt rozvíjal vo svojej tvorbe, ale aj v teoretickej reflexii takmer 30 rokov. Zároveň to bola možnosť syntetizovať štyri mimoriadne dôležité aspekty uvažovania, ktoré predstavujú štyri kľúčové momenty marseillského komplexu – novátorská koncepcia bývania, náročná a inovatívna technická realizácia, dôsledný sociálny výskum a celkovo priekopnícky prístup k urbanizmu.“1

Kickie Chudíková / 5 o'Clock Everywhere Foto © Kickie Chudíková
Kickie Chudíková / 5 o’Clock Everywhere
Foto © Kickie Chudíková
Simona Janišová a Linda Viková / si.li ceramics / Beech Vase Foto © Adam Šakový
Simona Janišová a Linda Viková / si.li ceramics / Beech Vase
Foto © Adam Šakový

Ponuku spolupracovať na výstave v Cité Radieuse dostalo aj Slovenské centrum dizajnu, a to ešte v roku 2019. A hoci príprava kolekcie prebiehala v nepriaznivej pandemickej dobe, onedlho bude v Marseille sprístupnená nepredajná časť výstavy Krehký betón, ktorá predstaví výber slovenského dizajnu. O podujatí hovorí Maroš Schmidt, riaditeľ Slovenského centra dizajnu.

Ako vlastne vznikal projekt Krehký betón?

Návrh na spoluprácu s francúzskou stranou, konkrétne s Kolektiv Cité Radieuse, nám sprostredkovala Mária Beňačková Rišková, vtedajšia riaditeľka Slovenského centra dizajnu, a to na podnet Slovenského inštitútu v Paríži. V Bratislave sme ešte v roku 2019 privítali zástupcov Cité Radieuse Maxime Foresta a hlavnú kurátorku tejto výstavy Lauru Serra Forest. Predstavili nám svoj zámer vystavovať slovenský dizajn vo svojich galerijných priestoroch priamo v komplexe Unité d’Habitation Le Corbusier, ktorý je známy nielen v Marseille, ale poznajú ho všetci znalci architektúry 2. polovice 20. storočia a architektúry brutalizmu. Francúzi mali záujem v rámci svojho projektu vystaviť diela, ktoré súvisia s touto architektúrou, zároveň však na ňu reagujú pohľadom súčasníka.

Andrea Ďurianová / kolekcia Built up Foto © Jakub Čajko
Andrea Ďurianová / kolekcia Built up Foto © Jakub Čajko
Marcel Holubec W v spolupráci s Mikinou Dimunovou / limitovaná kolekcia hodvábnych šatiek HANA Foto © Marcel Holubec W. a Mikina Dimunová
Marcel Holubec W. v spolupráci s Mikinou Dimunovou / limitovaná kolekcia hodvábnych šatiek HANA
Foto © Marcel Holubec W. a Mikina Dimunová

S akou predstavou autorského zastúpenia išla hlavná kurátorka výstavy Laura Serra Forest do tejto spolupráce?

Maxime a Laura Forestovci nám na tejto návšteve odprezentovali už aj svoj predbežný kurátorský výber a zároveň sa na nás obrátili so žiadosťou o konzultácie, jeho prípadné zmeny, či doplnenie. Previedli sme ich naším múzeom dizajnu, nakoľko v zbierkach máme zastúpených mnohých súčasných autorov. Po tomto stretnutí sme nechali na ich rozhodnutí, koho budú v Marseille vystavovať. Finálny výber sme však spoznali až po roku, keďže konečnej realizácii výstavy v roku 2020 zabránila korona. Na zozname vystavujúcich sme spolupracovali aj so Slovenským inštitútom v Paríži, ktorému patrí vďaka za to, že kompletne pripravil pôdu pre túto výstavu. Možno je aj zbytočné pripomínať, že počas príprav výstavy, najmä pod vplyvom pandémie a s ňou súvisiacim uzatváraním galérií a múzeí, dochádzalo k viacerým turbulentným situáciám.

ALLT STUDIO / Stones rings and bracelets Foto © ALLT STUDIO
ALLT STUDIO / Stones rings and bracelets
Foto © ALLT STUDIO
Michaela Chmelíčková / Slovenský rozhlas, kolekcia TELEPORT 2020 Foto © Michaela Chmelíčková
Michaela Chmelíčková / Slovenský rozhlas, kolekcia TELEPORT 2020
Foto © Michaela Chmelíčková

Čiže výstava je výsledkom spolupráce viacerých strán.

Áno, okrem spomínaných zástupcov francúzskej strany a Slovenského inštitútu v Paríži, aj vďaka podpore MK SR je možné v Cité Radieuse, v rámci Roku slovenského dizajnu, od 4. septembra až do 1. októbra navštíviť nepredajnú časť výstavy Krehký betón. Nakoniec sa nám, paradoxne, podarilo usporiadať výstavu väčšiu, ako bolo pôvodne naplánované. Toto leto sa totiž v Marseille konajú hneď tri podujatia, ktoré vznikli v spolupráci MK SR, Slovenského inštitútu v Paríži, Kolektiv Cité Radieuse a SCD: práve končiaca výstava Fragile Concrete fotografky Márie Švarbovej, nepredajná výstava Krehký betón, ktorá začína práve teraz a taktiež od 5. júna do 1. októbra prebiehajúca predajná výstava slovenského dizajnu s rovnakým názvom Krehký betón. Aj v prípade tejto predajnej výstavy sa SCD podieľalo na príprave, respektíve výbere exponátov. Žiaľ, naše centrum nemôže vykonávať takúto obchodnú činnosť, preto ju zabezpečovala francúzska strana. Ja osobne som však veľmi rád, že sa predajná forma výstavy uskutočnila, napokon pre dizajn je nesmierne dôležité dokázať sa predať a navyše na zahraničnom trhu.

Archimera / Sprievodca architektúrou Trenčianskych Teplíc Foto © Archimera
Archimera / Sprievodca architektúrou Trenčianskych Teplíc
Foto © Archimera
Lucia Kováčiková / Na hore nájdeš poklad Foto ©  Adam Šakový
Lucia Kováčiková / Na hore nájdeš poklad
Foto © Adam Šakový

Aký je v Marseille záujem o slovenský dizajn?

Dvere nám, respektíve slovenskému dizajnu, otvorila výstava Márie Švarbovej. S touto žiadanou fotografkou sme začali spolupracovať ešte pred dvomi rokmi, a to na podnet francúzskeho partnera, Maxime a Laury Forestovcov a zástupcov Slovenského inštitútu v Paríži, ktorí si veľmi želali našu súčinnosť pri príprave jej výstavy. Mária mala vytvoriť fotografie priamo v Marseille, ale s objektmi z našich zbierok, ktoré reprezentujú československý dizajn zo šesťdesiatych a  sedemdesiatych rokov 20. storočia. Presnejšie to mali byť také dizajny, ktoré korešpondujú s brutalistickou architektúrou, respektíve s architektúrou Le Corbusiera, alebo sú charakteristické neomodernistickým dizajnom. My sme teda na jej výstavu pripravili výber takýchto produktov a po ich nafotení v Marseille aj tlač fotografií. Tieto sa po ukončení výstavy stanú súčasťou zbierky fotografie Slovenského múzea dizajnu SCD. Výstavu Márie Švarbovej sprevádzala masívna kampaň v najprestížnejších médiách (spomeňme napríklad Vogue, Elle Decor), vďaka ktorej sa do povedomia verejnosti dostala aj informácia, že po výstave Fragile Concrete bude nasledovať výstava slovenského dizajnu Krehký betón, v rámci ktorej sa budú prezentovať slovenskí dizajnéri a dizajnérske štúdiá2.

Marián Laššák / Spatial Images Foto © Marko Horban
Marián Laššák / Spatial Images Foto © Marko Horban
Ové Pictures / Kolonádový most Foto © Ové Pictures
Ové Pictures / Kolonádový most
Foto © Ové Pictures
Beton Export / Panelák Foto © Mária Pinčíková / BETONEXPORT
Beton Export / Panelák
Foto © Mária Pinčíková / BETONEXPORT

Mária Švarbová nám pripravila jednoduchšiu cestu k publiku, keďže svojím dielom zaujala nielen francúzsku verejnosť, ale aj návštevníkov zo zahraničia. Podľa nám dostupných informácií z Marseille, si jej výstavu prišli pozrieť okrem domácich záujemcov aj hostia z Paríža, Bruselu, Ženevy… Počas posledných dní výstavy to bolo denne 100 až 180 divákov, fotografie vystavené vo verejných priestoroch si mohlo denne pozrieť asi 500 ľudí. Rovnako sme sa dozvedeli, že francúzsky partner na základe návrhov samotných návštevníkov rozširuje ponuku predajnej časti výstavy Krehký betón. Hoci sme neboli hlavným iniciátorom projektu a rešpektovali sme názor francúzskej strany, myslím si, že sme sa ukázali ako spoľahlivý a kvalitný partner, dobrý konzultant pre hlavného kurátora. Chcel by som ešte spomenúť, že sme francúzskej strane počas ich návštevy v Bratislave predstavili aj výsledky výskumov Slovenského múzea dizajnu, a preto boli do výberu na výstavu, okrem prác našich dizajnérov zaradené aj niektoré publikácie, ktoré sa dotýkajú jej hlavnej témy. Patrí k nim napríklad publikácia o tvorbe fotografa Karola Kállaya Zaostrené na krásu, na ktorej spolupracovala aj naša kolegyňa Zuzana Šidlíková alebo knihy Architektúra starostlivosti, C20: Sprievodca architektúrou Bratislavy, C20: Sprievodca architektúrou Piešťan, C20: Sprievodca architektúrou Vysokých Tatier, C20: Sprievodca architektúrou Trenčianskych Teplíc občianskeho združenia Archimera, ktoré sa metodicky venuje výskumu slovenskej architektúry.

Uvidíme Krehký betón aj na Slovensku?

Momentálne rokujeme s Francúzskym inštitútom v Bratislave a naším francúzskym partnerom o možnosti uskutočniť výstavu Krehký betón na jar 2022 aj v Bratislave. Teraz sme však veľmi zvedaví, s akou reakciou sa v Marseille stretne nepredajná časť výstavy našich dizajnérov.

Silvia Sukopová / Ordinary Things Foto ©  Adam Šakový
Silvia Sukopová / Ordinary Things
Foto © Adam Šakový
Marko Horban / Verk No21 Foto © Marko Horban
Marko Horban / Verk No21
Foto © Marko Horban
ŠťukART a By__product / NAROV_NU collection Foto © Anna Ničová
ŠťukART a By__product / NAROV_NU collection
Foto © Anna Ničová
Lousy Auber / Hotel Kyjev Deconstructed Foto © Lousy Auber
Lousy Auber / Hotel Kyjev Deconstructed
Foto © Lousy Auber

Trvanie celého výstavného projektu: 5. 6. – 1. 10. 2021
Otvorenie výstavy Krehký betón: 4. 9. 2021
Miesto:
Unité d’Habitation Le Corbusier, 280 Boulevard Michelet, 13008 Marseille, France

Hlavná kurátorka: Laura Serra Forest
Kurátorská spolupráca: SCD
Architektúra a realizácia výstavy: Kolektiv Cité Radieuse
Grafický dizajn: Matej Vojtuš
Produkcia: Zdenka Pepelová, Maroš Schmidt, SCD
Organizátori výstavy: SCD, Institut Slovaque de Paris, Kolektiv Cité Radieuse

1 GAŽOVIČOVÁ, Nina. 2014. Marseille Modulor (druhá šanca pre Corbusierove stredozemné viridárium). In Designum, č. 2, s. 30-37.

2 ALLT STUDIO, Archimera, Oleksandra Bakushina, Alexandra Barth, Natália Blahová, Michaela Chmelíčková, Kickie Chudíková, Andrea Ďurianová, Marcel Holubec W. (spolupráca s Mikinou Dimunovou), Marko Horban, Lousy Auber, Lucia Kováčiková, Michaela Kompaníková, Mach & Krovina, Marián Laššák, Markéta Nováková, Mira Podmanická, Marco Savino, Lucia Almášiová, Richard Kučera Guzmán, Zuzana Šidlíková, Simona Janišová a Linda Viková / si.li.ceramics, Stanislav Ondruš / ŠťukART, Hana Kerekrétyová / By__product, Silvia Sukopová, Ové Pictures a Beton Export.