Nový Kállay

Ďalšia z publikácií o slávnom nestorovi slovenskej fotografie prináša nepublikovaný materiál a svieži pohľad na jeho tvorbu. Zopakujeme si aj známe fakty, že Kállay začal pôsobiť ako slobodný umelec už v roku 1953 a rýchlo získal úspech a uznanie. Tento aktívny a činorodý fotograf má za sebou viac ako 35 knižných publikácií a stovky výstav po celom svete. Fotografoval profesionálne ako fotoreportér, módny fotograf, portrétista a krajinár, pracoval pre rôzne periodiká doma a v zahraničí. Počas svojej kariéry fotografoval napríklad pre GEO Hamburg, pre magazíny Spiegel, Stern, Focus, Manager Magazin, Paris Match, Illustré, Sport International, Tutto Turismo a iné.

Foto: archív agentúra Richie
Foto: archív agentúra Richie
Foto: archív agentúra Richie
Foto: archív agentúra Richie

Kniha Zaostrené na krásu zaostruje na módnu tvorbu, dôležitú súčasť jeho celoživotného diela. Množstvo materiálu však doteraz nebolo zverejnené. Že bol nesmierne aktívny, dosvedčujú aj jeho vtedajšie kolegyne – manekýnky. Tri rozhovory – s Ľubou Magátovou-Ruskovou, Emmou Tekelyovou a Beátou Králikovou – tvoria veľmi pútavú a živú časť knihy. Pre slovenský časopis Móda pracoval ako jediný interný fotograf viac ako 30 rokov (časopis bol vydávaný od roku 1950 Československým zväzom žien). Kállayove fotografie tu prvýkrát zverejnili v letnom vydaní z roku 1956 a s Módou pracoval až do konca osemdesiatych rokov. Dočítame sa aj o jeho ďalších spoluprácach s nemeckými časopismi Saison a Sibylle a francúzskym Jardin des Modes. V domácich a zahraničných časopisoch mal Kállay za tridsať rokov publikovať viacej než dvadsaťtisíc fotografií. Prínos Karola Kállaya do slovenskej i svetovej fotografickej tvorby bol mnohokrát ocenený.

Publikáciu Zaostrené na krásu vydala kreatívna agentúra RICHIE v spolupráci s Vydavateľstvom SLOVART. Kniha ako autonómne dielo, tak ako tieto dve značky, vo mne vyvoláva presne analogické dojmy – kombinácia mladistvého “cool” looku a overenej dôstojnej umeleckej dramaturgie. Kým textu ťažko možno niečo vyčítať, spracovanie knihy ako objektu nechá pozorného čitateľa niekedy na pochybách. Načo sú niektoré odstavce nezmyselne odsadené? Na čo nás chcú upozorniť? Prečo je (takmer) každá fotografia v obrazovej prílohe zalomená iným spôsobom?

Zuzana Šidlíková ako naslovovzatá expertka nadväzuje na svoje dlhoročné výskumy. Dopĺňa a pokračuje v príbehoch, ktoré rozpráva v mnohých časopiseckých článkoch i obsiahlejšej monografii o slovenskej móde. Lucia Almášiová prináša pútavý úvod do histórie módnej fotografie. Práve módna fotografia 20. storočia je jedinečným umeleckým, spoločenským i technologickým fenoménom. Prináša mnohovrstevnaté svedectvo o charakteristikách doby, prekračovaní limitov, stanovovaní noriem, z ktorých častokrát módne periodiká a showbiznis či umenie ťažia dodnes.

Foto: archív agentúra Richie
Foto: archív agentúra Richie
Foto: archív agentúra Richie
Foto: archív agentúra Richie

Pozitívne sa dá zhodnotiť obálka, ktorú Richie popisuje na svojej webstránke: “Na prebale knihy je použitá typografia, potlačená na červenej transparentnej fólii. Po odokrytí prebalu, sa nám objaví na knižných doskách potlačená už čistá Kállayova fotografia. Červená farba sa objavuje v dobovej tiráži časopisu Móda, kde používali červeno-zelenú typografiu. Fólia nám taktiež pripomína prostredie červenej komory. Nadpisové písmo Jaroslav je od československého písmara Tomáša Brousila a sprevádza nás celou knihou.”
Obálka pritiahne, zaujme, dá, čo sľubuje. Všetko je ako má byť, dejinám slovenskej umeleckej histórie sa podarilo splatiť ďalší dlh. Módny a intelektuálny zážitok kniha prinesie, tak nesúrodému kolektívu autorov napokon odpustíte drobné neformálne prešľapy voči prísnej a vážnej klasike.

Názov: Lucia Almášiová, Zuzana Šidlíková, Richard Guzman: Zaostrené na krásu
Vydavateľ Agentúra RICHIE a vydavateľstvo Slovart
Počet strán 224
EAN 9788097258313
Rok vydania 2019

Foto: archív agentúra Richie

Viac k téme v publikáciách

Prejsť na publikácie