Valéria Kršiaková

Autor

Valéria Kršiaková je absolventkou Seminára dejín umenia Masarykovej univerzity Brne. Aktuálne pokračuje v štúdiu na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe, kde sa venuje teórii súčasného dizajnu. Od roku 2023 externe spolupracuje so Slovenským múzeom dizajnu na výskume materiálov zo zbierky fotografie.