Fórum dizajnu 2023. Humanita v dizajne

Výstava
17. mája 2023 – 2. júla 2023

Vernisáž: 17. mája, 17:00

Ako dosiahnuť, aby bol svet okolo nás humánnejší? Je to možné aj dizajnom, ktorý je ľudský, empatický, inkluzívny, starostlivý, spravodlivý, zmysluplný, užitočný, emocionálny, zdravý, sociálne prospešný, ekonomicky prínosný, ekologicky zodpovedný a trvalo udržateľný, jedným slovom: humanistický!

Myšlienka dizajnu uplatňujúceho humanistické koncepty a metódy sa v súčasnosti šíri po celom svete ako prijateľná alternatíva pre tvorbu predmetov, prostredí, systémov a komunikácií, ktorá vedie k sociálne spravodlivej, zdravej a ekonomicky zaistenej budúcnosti ľudskej civilizácie a zároveň k zachovaniu a prosperite celého ekosystému. Ako sa v roku 2001 vyjadril známy teoretik dizajnu Richard Buchanan: „Dizajn nie je len ozdobou kultúrneho života, ale aj praktickou disciplínou zodpovedného konania.

Výstava Humanita v dizajne – Dizajn v kontexte krízy prináša výber dizajnérskych projektov, ktoré reprezentujú humanistické prístupy k tvorbe dizajnu. Prostredníctvom realizácií 36 študentov a študentiek a tiež kolektívnych projektov zo štyroch vysokých škôl s výučbou dizajnu na Slovensku chce podnietiť k uvažovaniu nad sociálnymi a kultúrnymi, ekologickými, etickými, ekonomickými, technologickými, psychologickými i antropologickými aspektmi dizajnu. Zameriava sa pritom na viaceré oblasti dizajnu: nábytkový a interiérový dizajn, produktový aj textilný dizajn, vizuálnu komunikáciu a tiež experimentálny dizajn, v jedinečnej koláži návrhov, výskumných projektov, modelov, experimentálnych inštalácií i prototypov pripravených do výroby.

Výstava je jedinečnou reflexiou dizajnu pandemického obdobia, keďže prezentuje projekty, ktoré vznikali počas niekoľkých rokov pandémie (2020 – 2022) a neboli dosiaľ nikde vystavované, alebo tiež návrhy, ktoré nemohli byť v dôsledku protipandemických opatrení realizované. Viaceré z projektov sú absolventské práce, ďalšie boli vytvorené priamo pre výstavu.

Tvorba uvedomelého, zodpovedného a trvalo udržateľného dizajnu od nastupujúcej generácie dizajnérov a dizajnérok prekypuje invenciou, kreativitou i optimizmom, odovzdaným v prospech lepšieho života každého človeka, zároveň bez nepriaznivého dopadu na ďalšie generácie ľudskej spoločnosti, či iné živé organizmy na našej planéte. Avšak na to, aby náš svet bol skutočne humánnejší, je nevyhnutné, aby sme všetci prekonávali svoje hranice myslenia, predstavivosti a jednania. Meradlom úspechu je konanie nás všetkých.

Autorka textu, koncepcie a kurátorka výstavy
Silvia Seneši Lutherová

Dizajnérka výstavy
Andrea Ďurianová

Grafický dizajnér výstavy
Peter Nosáľ

Produkcia
Gabriela Rybáriková, Silvia Seneši Lutherová

Partneri výstavy
DREVONA
Vysoká škola výtvarných umení, Katedra dizajnu, Katedra textilnej tvorby, Katedra vizuálnej komunikácie; Ateliér industrial dizajn, Ateliér experimentálneho dizajnu, Ateliér interiérového dizajnu, Ateliér textilného dizajnu, Ateliér Priestor;
Slovenská technická univerzita, Fakulta architektúry a dizajnu, Ústav interiéru a výstavníctva; Ateliér Kotradyová, Ateliér Kočlík, Ateliér TR1MTAB, Ateliér Paliatka, Ateliér Kubušová
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra dizajnu, Ateliér Inovácia, Ateliér vizuálnej komunikácie;
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, Katedra dizajnu nábytku a interiéru

Autorky a autori: Pavlína Árendášová, Martina Bajteková, Silvia C. Bárdová, Ondrej Bukovec, Damián Cehlárik, Simona Duchoňová, Ondrej Ferianec, Šimon Galanský, Natália Golianová, Ivana Gondová, Simona Hanesová, Žofia Horová, Eva Jenčuráková, Timea Kepová, Terézia Kováčiková, Frederika Krištofová, Vlasta Kubušová, Adam Kukuc, Matúš Lagin, Katarína Lešková, Michala Lipková, Martin Miština, Ivana Palušová, Katarína Plačková, Lenka Slačková, Diana Paulová, Soňa Pčolková, Petra Rybánska, Laura Sasváriová, Stella Šimurková, Viktor Tabiš, Adam Trup, Miroslav Vašek, Petra Vicianová, Jana Vlčková, Martina Zacharová,

+ kolektív študentiek a študentov z Ateliéru industrial dizajn, VŠVU: Andrea Bišťanová, Natálie Česláková, Viki Fehérová, Vira Fesenko, Veronika Gruberová, Andrey Golovashev, Samo Hartiník, Katarína Jurčišinová, Beata Juritková, Zuzana Kasanová, Barbora Kvietkova
 Radovan Labaš, Ernest Marko, Aneta Mintálová, Tomáš Ružinský, Georgios Somarakis, Pavol Soukal, Laura Šunová, Juraj Trojan a Ferdinand Chrenka

Spolupráca: Ferdinand Chrenka, Michala Lipková, Elena Farkašová, Dušan Kočlík, Mária Fulková, Veronika Kotrádyová, Katarína Morávková, Tibor Uhrín, Andrej Haščák, Sylvia Jokelová, Zuzana Šebeková, René Baďura, Miroslav Debnár

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00

Skip to content