Ako sa sedelo

Ako sa sedelo

Výstava
25. marca 2015 – 19. apríla 2015

Výstava Ako sa sedelo je reinštaláciou výstavy „Anonymní“ ohýbaný nábytek doplnená výberom zo zbierok Slovenského múzea dizajnu, ktorého významnú časť tvorí výrobný program stoličiek Tatra nábytok Pravenec, n. p. Výstava „Anonymní“ ohýbaný nábytek, ktorá sa konala v októbri 2014 v Zámku v Bystřici pod Hostýnem sa venovala problematike ohýbaného nábytku, ktorý vznikal na českom trhu v priebehu povojnového desaťročia. Chcela upozorniť na nedostatočné spracovanie domácej produkcie tohto obdobia a pripomenúť tvorcov a výrobky, ktoré český nábytok reprezentovali v zahraničí a získali ocenenia na svetových výstavách. Minulý rok sa spájal hneď s niekoľkými výročiami dôležitými pre oblasť českého nábytku (napr. ustanovenie Vývoja nábytkárskeho priemyslu v Brne v roku 1954 či založenie Ústavu bytovej a odevnej kultúry v Prahe v roku 1964), avšak pre Bystřici pod Hostýnem bolo najdôležitejším medzníkom šesťdesiate výročie od zmeny názvu národného podniku Thonet na súčasný TON a od založenia podnikového oddelenia tvarového vývoja Antonína Šumana. Výstava predstavila výber najzaujímavejších, najoceňovanejších a najbežnejších dobových modelov a ich tvorcov, predovšetkým Antonína Šumana, Radomíra Hofmana a Josefa Macka. Reinštaláciu výstavy v bratislavskej galérii Satelit využilo Slovenské centrum dizajnu na prezentáciu stoličiek vyrobených najúspešnejším a najväčším slovenským výrobcom nábytku druhej polovice 20. storočia, ktorým bol Tatra nábytok Pravenec. V podniku nadväzovali na thonetovskú tradíciu ohýbaného dreva, avšak vytvárali i stoličky s individuálnym autorským rukopisom. Tatra nábytok Pravenec zanikol v rokoch 2004/2005 a SCD sa vďaka vývojárovi podniku Silvestrovi Slosiarovi dozvedelo o zbierke stoličiek uskladnených v priestore bývalej závodnej jedálne v Pravenci. Tieto stoličky dnes tvoria významnú súčasť zbierok Slovenského múzea dizajnu. Na výstave sú predstavené stoličky od dizajnérov, ktorí v podniku pracovali v 60. – 80. rokoch 20. storočia, konkrétne od Ladislava Gatiala, Miroslava Škriniara, Ondreja Čverhu a Štefana Bílika.

Kurátor: Dagmar Koudelková, Katarína Hubová

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00

Na stiahnutie

Osobnosti dizajnu na výstave

Ďalšie osobnosti dizajnu