Michal Lalinský

Autor

Michal Lalinský (1980) je nezávislý publicista a interiérový architekt. Venuje sa predovšetkým nábytku a bytovej tvorbe. V súčasnosti pôsobí ako výkonný editor magazínu Atrium; dlhodobo prispieva do viacerých slovenských a českých periodík. Je členom Akademie design ČR.