Štruktúra, tektonika, rámec usporiadanosti

Stanislav Meliš (1982) a Jozef Michalko (1983) – autori policového systému Štebeľ (2021), ktorý získal v Národnej cene za dizajn 2021 – Produktový dizajn (kategória Domov a verejný priestor) Hlavnú cenu.

Architekti Jozef Michalko (vľavo) a Stanislav Meliš Foto: Katarína Bako
Architekti Jozef Michalko (vľavo) a Stanislav Meliš Foto: Katarína Bako

Stieranie profesijných hraníc medzi architektmi a dizajnérmi patrí k trvalým črtám nábytkárstva. Jeho dejiny ponúkajú celú záľahu príkladov – notoricky známych ikon aj polozabudnutých diel, ktoré vznikli z tvorivého premýšľania architektov a ich sebavyjadrenia v menšej mierke. Svojou troškou do slovenskej nábytkárskej produkcie prispeli aj architekti strednej generácie z ateliéru melismichalko.sk. Celkom prirodzene sa dopracovali k návrhom systémových nábytkových nástrojov, do ktorých sa premieta ich túžba poskytnúť klientom zmysluplné, funkčné, ale aj udržateľné riešenia. Ateliérová inklinácia k dizajnu je navyše pre jedného z autorov logická – Jozef Michalko koncom deväťdesiatych rokov študoval na povestnej Strednej priemyselnej škole drevárskej v Spišskej Novej Vsi. Obaja architekti sa stretli na vysokoškolských štúdiách na Fakulte architektúry STU v Bratislave (2001 – 2007) a po pracovných skúsenostiach v ateliéroch – Jozef Michalko v ateliéri Bogár Králik Urban a Stanislav Meliš u Ľubomíra Závodného – založili v roku 2008 spoločné štúdio. Architektonickej činnosti sa venujú v širokom zábere, od urbanistických návrhov či tvorby verejných priestorov, až po rodinné domy a interiéry. Vztiahnutie k dizajnu je zaujímavý impulz, v ktorom sa plodným, a teraz – po ocenení v Národnej cene za dizajn – aj objektívne úspešným spôsobom rozvíja ich individuálny tvorivý program.

Zostava Štebeľ vytvorená z komponentov dostupných v čase a mieste montáže, 2021.
Zostava Štebeľ vytvorená z komponentov dostupných v čase a mieste montáže, 2021.

V odbornej súťažnej schéme Národnej ceny za dizajn 2021 – Produktový dizajn sa opäť ocitlo relatívne málo nábytkových diel. Súvisí to akiste s dlhodobo utlmenou hospodárskou vitálnosťou slovenského nábytkárskeho odvetvia ako implikáciou hlbšej spoločensko-ekonomickej reality. Kde chýba štandardná výkonnosť, nastupujú alternatívne iniciatívy. Víťazné dielo – na pohľad strohý policový systém Štebeľ, treba vnímať v tejto súvislosti. Systém navrhli architekti Stanislav Meliš a Jozef Michalko ako priamočiaru skladačku priemyselne vyrábaných komponentov s dôrazom na jeden konkrétny prvok – drevený „štebeľ“. Zdalo by sa, že ich návrh je otvorený program v duchu DIY, tak ako ukazuje tradícia tvorivých manifestov od autorov radikálne demokratického dizajnu, akými sú Enzo Mari (Autoprogettazione, 1974) či nedávno české duo Herrmann/Coufal (DIY project).


Viac sa dočítate v časopise Designum 4/2021 na s. 4
Predaj časopisu Designum

Súvisiace diela

Štebel

Štebel

Stanislav Meliš
Jozef Michalko
Flor

Flor

Stanislav Meliš
Jozef Michalko
Milan Pekař
Steláž

Steláž

Stanislav Meliš
Jozef Michalko
Prejsť na diela

Viac k téme v publikáciách

Prejsť na publikácie
Skip to content