Kruhy na vode 2018 – 10. ročník súťaže dizajnu orientovaného na remeslo – the 10th competition for crafts-oriented design

Vydavateľstvo
Ústredie ľudovej umeleckej výroby, 2018

Desiaty ročník bienálneho podujatia, ktoré organizuje ÚĽUV, potvrdil, že Kruhy na vode sú už adaptovaným projektom, a to nielen medzi školami a dizajnérmi, ale evidovať ho začína aj laické publikum. Dlhodobým cieľom súťaže je vyhľadávať, prezentovať a podporovať študentov, ale aj etablovaných dizajnérov, architektov, výtvarníkov a výrobcov v rôznych oblastiach produkcie. Podujatím sa zdôrazňujú prieniky ľudovej tradície, prírodných materiálov a tradičných remeselných techník s aktuálnymi potrebami súčasného dizajnu. Aktuálne sa stali dôležité aj medzinárodné presahy podujatia, keďže do súťaže sa zapájajú aj ostatné krajiny V4.

Viac o dizajnéroch v publikácii
Blažena Ostrovská
Michal Fratrič
Eva Olexíková
Halina Grešlíková
Veronika Galášová
Eliška Krahulcová
Annamária Dovalová
Radka Repková
Kristína Demková
Lucia Sládečková
Lucia Littera
Zuzana Dobrovičová
Katarína Podlucká
Mária Jánošová
Mária Krajčová
Ľubica Poncik
Silvia Geringová
Jozefína Bilíková
Alexandra Madajová
Kristína Hergovičová
Kateřina Tesař
Henrieta Ondrejková
Denisa Žiaková
Paula Benčaťová
Juliana Kimličková
Natália Petrášová
Tomáš Takács
Silvia Bučicová
Andrea Štefanková
Patrícia Martinkovičová
Nina Hercegová
Alexandra Ševčíková
Viktória Bakušová