Pavol Bálik

Focus
graphic designer

Doc. Mgr. art. Pavol Bálik vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave v odbore grafický dizajn, kde po mnohoročnom vedení Laboratória typografie získal v roku 2013 akademický titul docent. Od septembra 2016 vedie samostatný ateliér s dôrazom na výučbu tvorby písma a nových foriem organizácie vizuálneho a textového obsahu. Je autorom a spoluautorom odborných publikácií z oblasti typografie a tvorby písma (Dejiny grafického dizajnu na Slovensku I., StarType: Príručka tvorby písma, Začalo to Cyrilom a Metodom, atď.).

Je držiteľom mnohých ocenení za knižný dizajn (Najkrajšia kniha Slovenska, Nejkrásnejší česká kniha, Cena Ministra kultúry SR za grafický dizajn, atď.) aj napriek tomu, že sa žiadnych súťaží programovo nezúčastňuje. Rovnako je aj organizátor, spoluorganizátor a realizátor výstav z oblasti tvorby písma a typografie doma i v zahraničí (Typokabinet, Fontány, Začalo to Cyrilom a Metodom, atď.).

Prednáša na pôde domácich i zahraničných odborných inštitúcií a pravidelne sa zúčastňuje ako speaker vo verejných diskusiách. Je mnohoročným členom redakčnej rady odborného časopisu o dizajne Designum. Je zakladajúcim členom občianskeho združenia 1977, ktoré sa venuje popularizácií vizuálnej komunikácie na Slovensku (konferencie Kupé). Žije, učí a tvorí v Bratislave.

Skip to content