Ilustrátor ako hráč na knižnom trhu PIKTO 12-13

Keď sa minulý rok v októbri skončila prvá konferencia PIKTO, zúčastnení sa zhodli: bolo to úspešné podujatie a v stretnutiach podobného druhu je potrebné pokračovať. Organizátori, ktorými boli členovia združenia slovenských ilustrátorov ASIL na tému Kniha ako vizuálny celok, dokázali kvalitne obsadiť miesta prednášajúcich.

Na dvojdňovom stretnutí v Mestskej knižnici mesta Piešťany vystúpili viaceré osobnosti slovenskej a českej knižnej tvorby – ilustrátori, grafickí dizajnéri, typografi, vydavatelia: Palo Bálik , Juraj Horváth, Vladimír Michal, Martin Pecina, Ľuboslav Paľo, Tomáš Klepoch , Zuzana Šeršeňová , Boris Meluš a Daniela Olejníková. Všetko hostia, ktorí vedia preniesť svoje praktické skúsenosti do verbálnej roviny tak, aby vyjadrili gros súčasnej reality. Konferencia bola určená všetkým profesionálom, študentom a laikom, ktorí majú záujem o vznik slovenskej knihy – takej, ktorá okrem iných spĺňa aj kritériá kvalitného dizajnu a ilustrácie. Hovorilo sa o viacerých problémoch: potrebách a možnostiach malých a väčších vydavateľov, úrovni slovenských kníh z pohľadu ilustrátorov, kvalite vzájomnej komunikácie, ako aj miere ústretovosti všetkých zainteresovaných, knižnej typografii, popisovali sa konkrétne prípady z praxe. Rôzne názory na problematiku vyvolali aj rôznorodé odozvy: od emotívne zafarbených po racionálne, podložené faktami zo sveta čitateľov, kníh a ich vydavateľov.

Ľuboslav Paľo, Ilustrátor a pedagóg VŠVU Bratislava a Erik Jakub Groch, Básnik, Knižný grafik, Vydavateľ
Ľuboslav Paľo, Ilustrátor a pedagóg VŠVU Bratislava a Erik Jakub Groch, Básnik, Knižný grafik, Vydavateľ
Zuzana Šeršeňová (Vydavateľstvo SLOVART), Redaktorka a Tibor Hujdič, Majiteľ internetového detského kníhkupectva mrkvicka.sk
Zuzana Šeršeňová (Vydavateľstvo SLOVART), Redaktorka a Tibor Hujdič, Majiteľ internetového detského kníhkupectva mrkvicka.sk

Rozpory medzi akademickou teóriou a samotnou praxou prinášajú mnohým mladým autorom zákonitú profesionálnu frustráciu: zo zbytočne vynaloženého úsilia pocit zneuznania a poznanie problematického uplatnenia sa.

Témy, akými sú nezáujem vydavateľov o kvalitnú ilustráciu, či podhodnotenie ilustrátorskej práce, majú identické gény s témami, ktoré rezonujú aj v slovenskom dizajne, či už v jeho grafických alebo produktových odboroch. Ako príklad môže slúžiť aj výstavný projekt z roku 2009 Čierna skrinka, ktorý vznikol z nerealizovaných projektov z oblasti grafického dizajnu, teda z projektov, ktoré odmietol objednávateľ.1 Rozpory medzi akademickou teóriou a samotnou praxou prinášajú mnohým mladým autorom zákonitú profesionálnu frustráciu: zo zbytočne vynaloženého úsilia pocit zneuznania a poznanie problematického uplatnenia sa. Aj preto podujatia typu PIKTO, KUPÉ (ktoré ako zástupcovia ASILu otvorene priznávajú, bolo duchovným otcom PIKTa) alebo SELF dodávajú týmto komunitám chvályhodnú skupinovú energiu a podporujú stavovský entuziazmus. Samozrejme, nemôžu nájsť zázračné univerzálne riešenie, toho sú si jeho organizátori vedomí. Hľadanie rovnováhy medzi potrebami trhu a ponukou ilustrátorov (ako aj dizajnérov) si vyžaduje angažovanosť oveľa širšieho okruhu zainteresovaných, je a bude nekonečným príbehom, s kapitolami s rôznym obsahom, peripetiami, zaznamenanými úspechmi i neúspechmi. Na vytvorenie optimálnych modelov je potrebné osloviť a presvedčiť predovšetkým tú časť verejnosti, ktorá má v rukách nástroje na ich fungovanie (okrem ľudí, ktorí rozhodujú o financiách – napokon veď žijeme v trhovom hospodárstve – sú to vydavatelia, ale rovnakou mierou aj čitatelia).

Slovenskí grafickí dizajnéri chápu zmysel profesijných stretnutí už dávno, príkladom sú spomínané podujatia KUPÉ alebo SELF, veď aj prvého PIKTa sa ich zúčastnilo viac ako samotných ilustrátorov. Napokon téma pilotného ročníka Kniha ako vizuálny celok, resp.: komplexná vizuálna hodnota knihy a potreba silnejšieho prepojenia spolupráce ilustrátorov a dizajnérov s víziou vydavateľa, sa dotýkala aj ich.

Ilustrátori na rozdiel od grafických dizajnérov dokázali vytvoriť vlastné stavovské združenie, ktoré sa snažia aj agilne spravovať. ASIL má v súčasnosti 66 členov, ktorí upozorňujú na to, že súčasná slovenská ilustrátorská tvorba potrebuje podporu z rôznych strán: prezentačnej, osvetovej a samozrejme v neposlednom rade finančnej, s cieľom dostať na slovenský knižný trh ilustračnú tvorbu, ktorá vychádza z jej najlepších tradícií. Okrem iných aktivít, ktoré členovia Asilu vyvíjajú, sa im minulý rok podarilo sprevádzkovať blog o knihách Kniholub, ktorý by mal slúžiť ako kritická platforma slovenskej ilustrácie, ako akýsi arbiter ilustrátorskej kvality.

Na čom v súčasnosti pracuje združenie slovenských ilustrátorov?

Daniela Šicková zo združenia ASIL:

„Od konferencie PIKTO 12 sa nám podarilo získať grant na vydanie autorskej knižky Daniely Olejníkovej Liek pre Vĺčika. Knižka vyjde túto jeseň, ďalej na jeseň vydávame aj katalóg členov ASILu, kde budú odprezentované práce našich členov – mladých ilustrátorov. Pod vedením Miloša Koptáka organizujeme výstavu autorských knižiek slovenských ilustrátorov pod názvom Sami sebe. ASIL sa zapojil do zorganizovania súťaže na redizajn časopisu Slniečko, v ktorej odborná porota  odporučila nový logotyp Slniečka od Andreja Čaneckého a dizajn/layout Slniečka od Jakuba Dušičku a v súčasnosti už prebieha implementácia nového dizajnu časopisu. Spolupracujeme s Mestskou knižnicou v Piešťanoch, ktorá sa pod vedením riaditeľky Margity Gálovej stala ideálnym príkladom intenzívneho aktívneho vedenia detského čitateľa k láske ku knihám a čítaniu zo strany verejnej inštitúcie (Analfabeta, Zázračný oriešok atď.), napokon v týchto priestoroch ASIL organizuje aj konferenciu PIKTO 13. V Miestnej knižnici Petržalka na Prokofievovej ulici v Bratislave tento rok zrealizujeme pod vedením Kristíny B. Hrončekovej už druhý ročník série workshopov pre deti so zameraním na kreatívnu prácu súvisiacu s knihou (názov projektu: Klub pre petržalské deti). Podarilo sa nám nadviazať perspektívnu spoluprácu s kamenným kníhkupectvom Martinus.

Ako vznikol a aké máte odozvy na blog Kniholub? Aká by mala byť jeho budúcnosť?

„Kniholub je odpoveďou na potrebu, ktorá bola sformulovaná na minuloročnej konferencii PIKTO 12. Hlavným cieľom je vytvorenie kritickej názorovej platformy v oblasti vizuálnej kvality knižnej tvorby na Slovensku. Jeho cieľom je cez internet šíriť relevantné kritické postoje kvalifikovaných mienkotvorných odborníkov, ovplyvňovať verejnú mienku a tak zvýšiť záujem čitateľov o kvalitne spracovanú vizuálnu stránku kníh vydávaných na Slovensku. V tomto roku sa nám podarilo získať finančnú podporu pre tento projekt od Nadácie Intenda. V budúcnosti by sme však radi projekt posunuli aj do iných médií – chceme napríklad vytvoriť rubriku v tlačených médiách alebo v rozhlase, ktorá bude odporúčať kvalitne ilustrovanú literatúru.

Jeho cieľom je cez internet šíriť relevantné kritické postoje kvalifikovaných mienkotvorných odborníkov, ovplyvňovať verejnú mienku a tak zvýšiť záujem čitateľov o kvalitne spracovanú vizuálnu stránku kníh vydávaných na Slovensku.

Poslali ste nám pozvánku na PIKTO 13, zmenilo sa odvtedy niečo? Napríklad pribudol niekto nový medzi prednášajúcimi?

„Ďalšia konferencia – PIKTO13 – sa uskutoční 25. – 26. októbra 2013 opäť v Mestskej knižnici v Piešťanoch pod názvom Ako ilustrátori prichádzajú o ilúzie alebo Postavenie ilustrátora na trhu práce a možnosti jeho uplatnenia. Najskôr by som chcela pripomenúť, že ku konferencii sme zorganizovali internú súťaž na jej vizuál, v ktorej zvíťazil Marek Cina. Predbežne sa ohľadom konferencie PIKTO 13 nezmenilo nič. Máme doteraz potvrdenú účasť týchto prednášajúcich – Martin Jenča (Milk), Pavel Fuksa (Jandl, cz), Owl Illusttration agency, Ové pictures (Veronika Obertová a Michaela Čopíková), Edit Sliacka, čakáme na potvrdenie od Juraja Hegera zo Slovartu.

Martin Pecina, Grafik, Typograf a publicista, autor publikácie knihy a typografie
Martin Pecina, Grafik, typograf a publicista, autor publikácie Knihy a typografie

Poznámky

www.asil.sk

http://www.facebook.com/slovakillustrators

kniholub.blogspot.com

https://www.facebook.com/LiekPreVlcika

https://www.facebook.com/media

1Zúčastnilo sa ho so svojimi prácami 25 absolventov Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU. Autorom projektu, ktorý bol najskôr prezentovaný ako sprievodné podujatie Trienále plagátu Trnava v roku 2009 v Považskej galérii umenia v Žiline, neskôr v Liptovskom Mikuláši, Žiline, Bratislave, Ostrave, Katoviciach a Ľvove, bol Marcel Benčík.

Súvisiace diela

Medzinárodný knižný veľtrh v Paríži. Livre Paris 2019

Medzinárodný knižný veľtrh v Paríži. Livre Paris 2019

Pavel Choma
Martin Kubina
Veronika Obertová
Michaela Čopíková
Ján Šicko
Peter Nosáľ
Prejsť na diela

Viac k téme v publikáciách

Kapitoly z dejín grafického dizajnu (Z. Kolesár). Foto: Adam Šakový

Kapitoly z dejín grafického dizajnu

Slovenské centrum dizajnu
11,50
Prejsť na publikácie