Denník 9
Denník 9
Denník 9
Denník 9
Denník 9
Denník 9
Denník 9
Denník 9

Denník 9

Jozef Sklenka- hlavný autor
Pavol Bálik- pedagóg

Práca sa zaoberá zvizualizovaním denníkov vo vybranom mesiaci – november. Pohráva sa s myšlienkou časopriestoru a zachytáva jeden mesiac reálnych zápiskov v rozmedzí od roku 1644 – 2019. Ako súčasť práce boli vytvorené tri formáty záznamu času a denníkov. Chronometer, kde sa zobrazovala vizuálna slučka gifov denníkov a slúžil ako meradlo dní mesiaca. Magazín, ktorý pretransformoval pohyblivé gify do statického formátu; súčasťou sú aj texty denníkov. Webová stránka spája textovú časť s vizuálnymi gifmi a vytvára virtuálnu podobu denníkov.

Škola:
Vysoká škola výtvarných umení
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Študentský dizajn

Súvisiace diela

Rodinný fotoalbum ako vizuálny atlas

Rodinný fotoalbum ako vizuálny atlas

Lucia Gandelová
Marcel Benčík
META

META

Dominika Valentovičová
Pavol Bálik
Prejsť na diela