Vyšiel nový Designum 1/2022

EDITORIÁL

Rok slovenského dizajnu 2021 bol vhodnou príležitosťou na pripomenutie viacerých úspešných dizajnérskych projektov, ale aj na sebareflexiu, zamyslenie, čo sa v poslednom desaťročí na dizajnérskej scéne uskutočniť nepodarilo. Hoci by sme sa mohli uspokojiť s mnohými dosiahnutými dizajnérskymi počinmi, v tejto sebareflexii málokedy zazneli zaváhania či zlyhania. Ako sa zdá, na kritické premýšľanie nie sme celkom pripravení, chýba nám často odvaha, hoci verejný, ale aj odborný diskurz to čoraz naliehavejšie pripomína. Želajme si preto do ďalších rokov nielen veľa dobrých dizajnérskych projektov, ale aj impulzov ku kritickému mysleniu. Táto pandemická doba prináša množstvo neočakávaných udalostí, s ktorými sa musíme učiť žiť. Veľakrát zaznelo, že svet už nebude taký, aký býval. A to sme ešte netušili, že onedlho budeme svedkami vojnového konfliktu blízko od našich hraníc. Žiaľ, aj takéto situácie si vyžadujú nielen otvorenú myseľ, ale predstavujú výzvy na nové dizajnérske riešenia.

Na súčasné globálne problémy kriticky reaguje aj móda a aktuálne prístupy, ako je slow fashion, apelujú na jej udržateľnosť. O tejto téme diskutuje Mila Burčíková s Máriou Štranekovou, čerstvou držiteľkou Hlavnej ceny Národnej ceny za dizajn 2021 – Produktový dizajn v kategórii Móda & životný štýl. Ďalším oceneným v tejto súťaži je aj Anton Bendis. V rozhovore so Silviou Bárdovou reflektuje svoje dlhodobé praktické skúsenosti v oblasti priemyselného dizajnu, nevynímajúc spoluprácu so zahraničnými klientmi. Barbora Krejčová pripravila rozhovor s Michalom Tornyaiom, dizajnérom združenia Čierne diery, ktoré sa publikáciami a risografickou technológiou vydávaných grafík venuje popularizácii zabudnutej a prehliadanej architektúry na Slovensku. Moravská galéria otvorila koncom predchádzajúceho roka svoju novú expozíciu ART DESIGN FASHION. Súčasťou nej je aj monografická výstava Jiřího Pelcla, ktorého rozmanitú tvorbu v oblasti dizajnu hodnotí Zdeno Kolesár. Slovenské múzeum dizajnu buduje špecializované zbierky a asi najpočetnejšiu z nich tvorí tradičné médium – kniha. O zbierke kníh a ich dizajnéroch píše Gabriela Ondrišáková. Rozum verzus cit2 – Zlínsky priemyselný dizajn 1959 – 1992 je v poradí druhá výstava, ktorú pripravili v rámci spoločného projektu Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne a pražské Národné technické múzeum. Približuje ho, tak ako jeho 1. časť (Designum 2/2020), Vít Jakubíček. Pokračovanie z predchádzajúceho čísla má aj príspevok Dany Lapšanskej o mapovaní tvorby módy nedávnej minulosti. Tentoraz sa zameriava na prvú dekádu 21. storočia. To, že za slovom dizajn sa nemusí skrývať len hmotný produkt, presviedča text Henriety Gabrišovej, ktorý sa venuje dizajnovému mysleniu, resp. navrhovaniu nových služieb. Procesom rozhodovania v dizajne sa venuje posledný článok. Jana Potiron ich vysvetľuje z pohľadu psychológie.

V rubrike Písma čísla sa vraciame opäť k študentským písmam, ktoré vznikli v Ateliéri Typolab Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave pod pedagogickým vedením Michala Tornyaia a Pala Bálika. V jednotlivých nadpisoch tohto čísla sú prezentované písma Simony Császárovej (Herba), Miriam Polacsek (Mood vertical) a Róberta Púčeka (Badbite).

Obsah Designum 1/2022

Editoriál / Jana Oravcová
Keď v móde ide o život. Rozhovor s Máriou Štranekovou / Mila Burčíková
Poznanie je niekedy väčšia hodnota ako produkt. Rozhovor s Antonom Bendisom / Silvia Bárdová
Michal Tornyai: Pri tvorbe kníh si rád kladiem výzvy / Barbora Krejčová
Janusovské tváre Jiřího Pelcla / Zdeno Kolesár
Súčasný slovenský knižný dizajn v zbierkach Slovenského múzea dizajnu / Gabriela Ondrišáková
Rozum verzus cit2 – Zlínsky priemyselný dizajn 1959 – 1992 / Vít Jakubíček
Prvá dekáda 21. storočia a nástup novej generácie / Dana Lapšanská
Dizajnové myslenie a dizajn služieb na Slovensku / Henrieta Gábrišová
Dôverujeme vlastným rozhodnutiam? Psychológia predmetov / Jana Potiron
Písma čísla / Simona Császárová, Miriam Polacsek, Róbert Púček

Viac informácií o časopise, predplatnom a o aktuálnom čísle.

Viac k téme v publikáciách

Designum 2/2020

Designum 2/2020

Slovenské centrum dizajnu
3,40
Prejsť na publikácie