Téma štvrtá

Už ste stihli na Bratislavskom hrade navštíviť výstavu o Škole umeleckých remesiel? Slovenské centrum dizajnu ju pripravilo nielen k 90. výročiu jej vzniku, ale aj ako poctu odkazu historičky a kritičky umenia Ivy Mojžišovej (1939 – 2014), vynikajúcej odborníčky so vzácnymi vlastnosťami ako sú veľkorysosť v myslení a nezištné odovzdávanie poznatkov kolegom. Výstava prináša komplexnejší pohľad na legendárnu školu najmä vďaka jej archívu, ktorý sa v súčasnosti nachádza v Slovenskom múzeu dizajnu. Keď v roku 2010 začala o ŠUR-ke pod názvom Škola ako stredobod myslenia a tvorby v našom časopise Designum  uverejňovať sériu príspevkov, v rozhovore s kolegyňou Adrienou Pekárovou povedala: „ŠUR-ka mala budúcnosti čo odkázať, rozhodne áno. Ale naše pretržité dejiny spôsobili dosť nechceného a neboli k jej odkazu prajné.“ V Prešove, v Šarišskej galérii, si pripomínajú (aj) obdobie prvej Československej republiky iným spôsobom – výstavou o odevnej kultúre a vzťahu k jej zbieraniu a špecifickej prezentácii. Ešte raz sa však vrátime ku Škole umeleckých remesiel. Už vtedy bol o štúdium úžitkovej grafiky a typografie veľký záujem, rovnako, ako je tomu aj dnes na všetkých umeleckých školách. Súčasný komunikačný dizajn má rôzne polohy, uvažovanie o jeho metódach, zmysle a samotných výstupoch patrí aj naďalej k favorizovaným témam z odboru dizajnu – či už z oblasti vyučovania, úrovne konkrétnych prác ale aj súťažiach a jej výsledkoch.

Sme presvedčení, že rôzne správy, články, analýzy alebo rozhovory o dizajne prinášajú benefit pre celú dizajnérsku komunitu a stále existuje množstvo vecí, o ktorých sa oplatí písať a čítať. Chcete sa aj vy stať súčasťou týchto príbehov? Bližšie informácie o podmienkach prijatia vašich príspevkov a ich odmeňovaní dostanete na tejto adrese.