Prvá Správa o slovenskom hudobnom priemysle je vizuálna lahôdka

SOZA vydala prvú publikáciu svojho druhu – texty a vizualizácie, ktoré sa pokúšajú uchopiť charakter a kvalitu hudobnej produkcie na Slovensku. V súčasnosti je nám jasné, že hudba a hudobný priemysel má aj ekonomickú pridanú hodnotu, ktorá je v kontexte s kultúrnou hodnotou častokrát opomínaná. Hudba pritom viaže na seba množstvo profesií a služieb: od autorov, hudobníkov, technikov, manažérov až po učiteľov, ktorí v súčte generujú nezanedbateľný finančný dopad na národné hospodárstvo a zamestnanosť. Správa mapuje posledné štyri roky fungovania tejto oblasti. Ako pristúpiť k analýzam niečoho tak komplexného ako vzťahy v hudbe? Akým spôsobom vôbec rozprávať o téme? Organizácia SOZA stavila na nestrannosť zvonka a know-how medzinárodne uznávaného odborníka. Za vyše 200-stranovou publikáciou autorsky stojí Daniel Antal, ekonóm a konzultant pôvodom z Maďarska, zakladateľ CEEMID (Central and Eastern European Music Industry Databases) – databázy, ktorá sa zaoberá združovaním podkladov v oblasti hudobného priemyslu v rámci strednej a východnej Európy. Antal sa venuje analýze hudobného, v širšom ponímaní kreatívneho priemyslu v Maďarsku ako aj v regióne strednej Európy. Aj Správa o slovenskom hudobnom priemysle prináša najrozličnejšie ukazovatele v porovnaní s blízkymi a demograficky porovnateľnými krajinami ako Maďarsko, Rakúsko a Chorvátsko.

Prvá Správa o slovenskom hudobnom priemysle je vizuálna lahôdka
Prvá Správa o slovenskom hudobnom priemysle je vizuálna lahôdka
Prvá Správa o slovenskom hudobnom priemysle je vizuálna lahôdka

Štatistika je krásna veda a ešte krajšie je, keď sa podarí krásu technických výstupov esteticky výtvarne prepracovať. Pod formálnou stránkou publikácie, grafickým dizajnom a ďalšou rozsiahlou vizualizáciou dát je podpísaný dizajnér Braňo Matis. Matis je známy komplexným prístupom k témam grafického dizajnu, je jedným z prispievateľov portálu o aktivistickom a kritickom dizajne Critical Daily, bol zakladajúcim členom platformy Open Design Studio a spoluriešiteľom projektu Visual Data.

Prvá Správa o slovenskom hudobnom priemysle je vizuálna lahôdka
Prvá Správa o slovenskom hudobnom priemysle je vizuálna lahôdka

V našom prostredí sa v podobe Správy o slovenskom hudobnom priemysle podarilo vydať unikátnu publikáciu, ktorej vizuálna stránka je integrálnou súčasťou obsahu, bez ktorej by dielo ako celok stratilo silnú zložku charakteru. Matisove grafy sú variabilné, vťahujú čitateľa premýšľať a dôkladne vysvetľujú jednotlivé čiastky pohľadu na hudobnú scénu. Série grafov a vizualizácií riešia uzavreté systémy dát. Jednotnou zložkou, ktorá všetky prepája, je bočná lišta vysvetliviek. V online verzii táto vlastnosť mierne zaniká, ale vo fyzickej knihe plní aj úlohu orientačnej „záložky“, ku ktorej sa čitateľ môže intuitívne vracať.

Prvá Správa o slovenskom hudobnom priemysle je vizuálna lahôdka

Ilustrácie v tejto publikácii nie sú len oživujúcou ozdobou, sú funkčným portálom pre ponor do témy, ktorá možno nie je väčšinová, či zrozumiteľná masám. Vďaka rozsiahlej digitalizácii sa dnes hudobný priemysel stáva masovým medzinárodným trhom plným príležitostí a výziev pre každú konkurencieschopnú ekonomiku. Pokiaľ majú byť v oblasti kultúrnych politík prijímané zásadné rozhodnutia, je potrebné pracovať predovšetkým s faktami a analýzami, ktoré sú práve v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu na Slovensku len málo dostupné.
Ambíciou tejto správy je poukázať na ekonomický prínos hudobného priemyslu doma a v zahraničí, na základe spracovaných verejne dostupných dát, prieskumov a medzinárodných porovnaní a otvoriť tak vecnú diskusiu o jeho budúcnosti na Slovensku. Veríme, že diskusiu sa aj vďaka pútavo podanej forme podarí rozprúdiť a ďalej posúvať. Skrátka Správa o slovenskom hudobnom priemysle je koncertom aj pre oči.

Daniel Antal: Správa o slovenskom hudobnom priemysle
Slovenský ochranný zväz autorský
Bratislava, 2018
Originálny názov diela: Slovak Music Industry Report
Grafická úprava: Braňo Matis
ISBN 978809733250