The European Design Award ocenilo písmo pre celý svet – Ping od Petra Biľaka

Európska cena za dizajn (The European Design Award – EDAWARDS) sa od roku 2007 udeľuje pre najlepšie práce v oblasti komunikačného dizajnu vytvorené na európskom kontinente. To vytvára ideálnu príležitosť pre ľudí z komunity, aby sa stretávali, konfrontovali a vzájomne inšpirovali. Udeľovanie ocenení sa premieta do festivalu, ktorý sa každoročne koná v inom meste. Tento rok sa udeľovanie cien konalo v „neďalekej“ Varšave.

ping - styles
ping – styles
ping - languages
ping – languages
ping - world languages
ping – world languages

Široké spektrum súťažných kategórií zahŕňa rozličné oblasti komunikačného dizajnu, nevynímajúc dizajn písma. Hlavné, zlaté ocenenie v kategórii Originálne textové písmo, tento raz získalo písmo Ping, navrhnuté Petrom Biľakom v spolupráci so širším kolektívom autorov pre písmolejáreň Typotheque.

Ako sám autor popisuje, Ping je plynulé bezserifové písmo s geometrickou štruktúrou, ale na rozdiel od iných geometrických písiem, neodmieta vplyv ľudskej ruky. Kresbové princípy niektorých písmen sú konštruované s najmenším počtom ťahov (napríklad a / d / p / b / q). Ping je moderné, racionálne, ale nie neosobné písmo. Písmo, ktoré rešpektuje úctu k minulosti, no zároveň je svojim vzhľadom veľmi súčasné.

ping - concept
ping – concept
ping - text sample
ping – text sample

Najvýraznejším prínosom písma Ping, je však jeho všestrannosť. Príznačný podtitul A whole world typeface (celosvetové písmo) skutočne reflektuje širokospektrálnu použiteľnosť tohto písma naprieč hranicami, rozličnými jazykmi a písmovými systémami. Ping podporuje nielen stovky jazykov založených na latinčine, ale aj arabčinu, arménčinu, čínštinu, cyriliku, devanagari, gréčtinu, kórejčinu, hebrejčinu a japončinu.

Petrovi Biľakovi a ostatným spolutvorcom srdečne blahoželáme a pevne veríme, že písmo Ping sa stane užitočným komunikačným nástrojom pre dizajnérov na celom svete.

Zdroje:
https://www.typotheque.com/fonts/ping/
https://europeandesign.org/submissions/ping-a-whole-world-typeface/