Nové identity Fest Anče

Dvanásty Medzinárodný festival animovaného filmu sa konal v Žiline v dňoch 27.- 30. júna 2019. Etablovaný festival s charakteristikou multimediálny ponúka bohatý program plný premietaní, jeho súčasťou je aj medzinárodná súťaž, prednášky, výstavy, workshopy, koncerty, premietania pre deti a ďalšie sprievodné akcie. Téma posledného festivalu znela na pohľad jednoducho: Identita. Rôzne festivalové sekcie sa snažili vysvetliť tento komplexný pojem práve v jeho zložitosti a nejednoznačnosti. Aká je ale identita, prípadne identity samotného festivalu? Pozrieme sa na novinky tohto ročníka. Nielen o vizuálnej identite rozpráva jeho nová riaditeľka Ivana Sujová.

Aká bola Fest Anča 2019 a ako vás ovplyvnili zmeny vo vedení festivalu?
K veľmi dramatickým zmenám z môjho pohľadu nedošlo, pôsobila som už dva roky ako dramaturgička festivalu. Po minulom ročníku odišla bývalá riaditeľka Žofia Bosáková. Odišiel tiež Maroš Brojo, ktorý bol zodpovedný za sekciu Game Days. Tá začala v tomto roku fungovať ako samostatný festival. Tento krok bol dôsledkom dlhších diskusií. Odchodom týchto dvoch ľudí sa zmenila štruktúra organizačného tímu.

Zmenila sa aj štruktúra a náplň festivalu?
Hlavnou zmenou bolo odčlenenie Game Days. Mali sme aj nové festivalové centrum, ktoré bolo tento rok v Novej synagóge. To ale nebolo dôsledkom dramaturgických zmien, ale nutnosť, na základe nešťastia, požiaru v sále S2. Čo sa týka veľkosti, festival sa rapídne nezmenil. Väčšina tímu bola zabehaná, preto sme zvládli všetky zmeny pomerne hladko.

Riaditeľka Fest Anča 2019 Ivana Sujová (v strede)
Riaditeľka Fest Anča 2019 Ivana Sujová (v strede)

Festival sa teda príliš nezmenil, zmenili ste však vizuál. Autorom posledného bol Matej Vojtuš. Ako došlo k tejto spolupráci?
Vizuál tvoril Matej spolu s dizajnérskym duom Biscuit Free. Najprv sme prišli s témou festivalu, Identita. Následne boli oslovení dizajnéri, ktorí dostali voľnú ruku. Našou filozofiou je osloviť každý rok niekoho iného. S Matejom sme sa stretli minulý rok na Kinobuse, spolupráca prišla prirodzene. Keď pár mesiacov na to získal aj Národnú cenu za dizajn, mali sme radosť a pocit, že na to ideme dobre. Dizajnéri prišli s nápadom ústrednej postavy ako hlavného motívu a spoločne sme diskutovali o farebnosti. Vlastne pri tvorbe vizuálu festivalu bola aj výnimka – predchádzajúce dva ročníky robila Ivana Palečková. Ale prístupy boli úplne rozdielne. Máme už aj nápady, ktorým smerom sa uberať na budúci rok.

Festivalové centrum v žilinskej Novej synagóge
Festivalové centrum v žilinskej Novej synagóge
K sprievodným podujatiam patrí tradične formát Pecha Kucha, prezentujú Ové Pictures
K sprievodným podujatiam patrí tradične formát Pecha Kucha, prezentujú Ové Pictures

Abstraktná postava akéhosi neurčitého avatara sa pohráva aj v 2D grafickom dizajne s realitou 3D modelov. Žiarila na plagátoch, ale mala aj pohyblivú verziu v spotoch pred jednotlivými premietaniami. Niektorým návštevníkom sa páčila veľmi, niektorým prišlo spracovanie témy príliš prvoplánové. Vyvolanie diskusie je vždy dobrý krok. Čo všetko ste chceli témou Identita povedať a komu?
Chceme sa profilovať od národných fokusov v minulosti k tematickým. Minulý rok to bola téma Propaganda. Bol to prvý ročník so zastrešujúcou témou, ktorej kurátorom bol poľský filmový teoretik Michal Bobrowski. Tematické fokusy dávajú dramaturgom väčšiu slobodu. Tento rok bol pre nás v mnohom “nový”, vyskúšali sme mnoho nových prístupov. Fokus Identita kurátorovala Eliška Ďěcká z FAMU. Do témy sme sa snažili vzťahovať aj hlavných hostí. Venovali sme sa ženám, rodinným vzťahom, menšinám, marginalizovaným skupinám a všetkým javom, ktoré vplývajú na naše prežívanie. Identita sa dnes často spomína v médiách vo veľmi zjednodušenom zmysle. Chceli sme poukázať na to, že identít je vždy viac, že ide o veľmi košatý koncept.

Nehrozí potom riziko, že téma ostane príliš široká? Že program znesie takmer čokoľvek? Lebo témy identity sa svojim spôsobom určite dotkne veľké percento celej filmovej produkcie.
Ide o kontext. Zadefinovali sme si, čo chceme povedať, aké umelecké formy môžu naši diváci očakávať. Strešný pojem sme rozdelili na niekoľko menších tém. Zvolenie témy je dôležité, aby sme neostali pri akomkoľvek slove.

Matej Vojtuš & Biscuit Free: Fest Anča 2019 – vizuál
Matej Vojtuš & Biscuit Free: Fest Anča 2019 – vizuál
Matej Vojtuš & Biscuit Free: Fest Anča 2019 – vizuál
Matej Vojtuš & Biscuit Free: Fest Anča 2019 – vizuál

Premietate hlavne nové filmy, poukazujete na nové trendy. Aké miesto má na festivale Fest Anča história?
Minulý rok pri téme Propaganda sme mali väčšie zastúpenie starších filmov ako teraz. Určite by som bola rada, keby sme aj naďalej upozorňovali na kvalitné staršie, až archívne filmy. Tiež sa chceme viac venovať animačným postupom a pokračovať vo vzdelávaní formou prednášok.

Zoznam víťazných filmov Fest Anča 2019:

Anča Award: Nikita Diakur – Fest (Nemecko, 2018)
Anča Kid‘s Award: Julia Ocker –Leňoch (Sloth, Nemecko, 2018)
Anča Slovak Award Special Mention: Michaela Mihalyiová – Rande (Slovensko, 2018)
Anča Slovak Award: Martin Smatana – Šarkan (ČR, 2019)
Anča Music Video Award Special Mention: Marián Vredík a Jana Vredík Hirnerová – Flush It Out (Slovensko, 2018)
Anča Music Video Award: Michał Czyż – Odds and Evens (Poľsko, 2019)
Anča Student Award: Filip Blažek – Prázdniny (ČR, 2018)
Anča Award Special Mention:Tomoki Misato – My Little Goat (Japonsko, 2018)

Súvisiace diela

Fest Anča

Fest Anča

Ivana Palečková
Fest Anča 2016

Fest Anča 2016

Andrej Kolenčík
Prejsť na diela