Architektúra starostlivosti – slovenské kúpele v druhej polovici 20. stororčia

Andrea Kalinová
Petra Hlaváčková
Jarmila Bencová
Zuzana Jakalová
Ivana Rumanová
Vydavateľstvo
Archimera, 2019

Architekt Martin Zaiček vo svojom podrobnom výskume prináša ucelené informácie o štátnom kúpeľnom aparáte, najdôležitejších realizáciách a ich súčasnom stave i spoločenskom (ne) prijatí (Bardejov, Trenčianske Teplice, Piešťany, Štrbské Pleso, Brusno, Bojnice a i.).