si.li. má už 10 rokov

Na prvý pohľad to bolo iba skromné pripomenutie si desiatich rokov spolupráce dvoch autoriek, ktoré sa rozhodli tvoriť pod jednou značkou. Možno ani netreba zdôrazňovať, že si.li. znamená Simona JanišováLinda Viková, teda skratky mien osobností, ktoré si v rámci slovenskej dizajnérskej obce vybudovali a systematicky udržiavajú poprednú pozíciu na poli autorskej keramiky. Ukážky prác, ktoré sa im podarilo nájsť vo vlastnom ateliéri alebo na poličkách priateľov, a ktoré pod názvom Oslava pri príležitosti svojho výročia v marci naaranžovali do príjemných priestorov Art Books Coffee v Bratislave, predstavili vkusný, hoci nekompletný vzorník toho, čo dokázali spoločne vytvoriť za jedno desaťročie. Tento spôsob prezentácie svojím charakterom presne definoval súčasnú hodnotu značky: mnohé produkty – šálky, poháre, hrnčeky, misy, tácky, vázy, sú už totiž pre autorky nedosiahnuteľné – sú rozpredané, darované, vymenené, používané početnými zákazníkmi, fanúšikmi a priateľmi.

Logo si.li
Logo si.li.

Linda ukončila magisterské štúdium v Ateliéri keramiky VŠVU v roku 2009, Simona o rok neskôr. Obe absolvovali zahraničné stáže a obe sa s entuziazmom hneď v začiatkoch po absolvovaní školy zapojili do rôznych aktivít (spomeňme napríklad podujatia známeho o. z. Denamit, ktoré vzniklo v roku 2009 v zložení Michaela Bednárová, Simona Janišová, Lenka Sršňová a Linda Viková). Simona sa od roku 2014 podieľala aj na budovaní zbierok Slovenského múzea dizajnu a začala pracovať ako externá kurátorka zbierky keramiky a porcelánu.

Keď sa Simona s Lindou stretli pod jednou strechou v spoločnom bratislavskom ateliéri, k založeniu značky si.li. ich nepriviedli iba pragmatické potreby. Obe sa prezentujú tvorbou, ktorá je vyjadrením environmentálne zodpovedného prístupu, pričom konečný dizajn jednotlivých produktov určuje kolegiálna autorská spolupráca. Je za ňou prvotný nápad, diskusie, vzájomné korekcie a napokon realizácia. Samozrejme, že produkcia si.li. nemôže a zo svojej podstaty ani nechce kvantitou konkurovať kolekciám vyrábaným v minulosti v zaniknutých dielňach Slovenského fondu výtvarných umení, či u výrobcov ÚĽUV-u, resp. na ďalších miestach, kde podľa vopred schválených návrhov pracovalo viacero výrobcov. Produkty značky si.li. sú originálmi, ktoré vznikajú v dlhom procese, každý z nich viackrát prejde kontrolou, autorskými úpravami. Simona a Linda pre značku si.li. vyrábajú úžitkovú keramiku na denné použitie kus po kuse vlastnými rukami tak, aby sa ich keramika a porcelán mohla používať dlhodobo/celý život/viacgeneračne. Slovami Lindy Vikovej: … „Obklopujeme sa zbytočným množstvom vecí, ktoré vlastníme, a zahlcujeme nimi planétu.  Ak teda aj ja neodškriepiteľne prispievam k tomuto procesu, nech je to niečím, čo je prakticky využiteľné. Nezanechávam tak snáď úplne zbytočnú stopu. Preto je aj moja autorská produkcia poskromnejšia. Radšej menej a poriadne.“1

Výstava Oslava v Art Books Coffee, marec 2022. Foto: archív autorka
Výstava Oslava v Art Books Coffee, marec 2022. Foto: archív autorka
Výstava Oslava v Art Books Coffee, marec 2022. Foto: archív autorka
Výstava Oslava v Art Books Coffee, marec 2022. Foto: archív autorka

Podobne, ako ďalšie dizajnérske značky, ktoré u nás v tom období vznikali, aj si.li. vo svojich úplných začiatkoch existovala najmä vďaka podpore priateľov, kolegov a rodiny. Po porevolučnom utlmení kvalitnej produkcie slovenského dizajnu a tým aj záujmu o originálny slovenský dizajn, „malé“ značky boli odkázané na postupné budovanie povedomia o svojej existencii ako aj kvalitách, ktoré boli spojené s ich produkciou. Ako príklad môžu slúžiť slová Simony Janišovej k podujatiu Denamit Design Days v roku 2012: … „Na Slovensku je veľa autorov a dizajnérov, ktorí tvoria zaujímavé a kvalitné produkty. Ako samostatní tvorcovia však oslovia len určitú, často tú istú skupinu divákov. My tvrdíme, že je dobré sa spájať, prepájať rôzne odbory a robiť veci spoločne. Snažíme sa tiež priblížiť dizajn ľuďom, ktorí o ňom nevedia veľa. Aj preto sa tento rok niesol v znamení otázky prepojenia dizajnu so spoločnosťou. Význam dizajnu bežný človek možno nevidí, no dizajn je práve médium, ktoré vnáša do spoločnosti pokrok a domáca produkcia znamená nové pracovné príležitosti.“2

Okrem vlastnej tvorby sa vtedy dizajnéri a dizajnérky museli naučiť zvládať základy podnikania, orientovať sa v prostredí grantov, sponzorov, využívať sociálne siete, budovať internetový predaj, organizovať prezentácie a workshopy, hľadať svojho zákazníka… A samozrejme, vybudovať si vlastné technologické zázemie. Pracovať s keramikou, ktorá síce má na území Slovenska veľmi dlhú a bohatú tradíciu, bolo v podmienkach slobodného podnikania a voľnej súťaže vo svojej podstate veľmi odvážne rozhodnutie.  Až časom, a to zásluhou zodpovedného a komplexného prístupu k celému procesu tvorby nových produktov, sa Simonine a Lindine keramiky dostali do hľadáčika širšej verejnosti, viacerých inštitúcií, firiem a galérií (napríklad kolekcia Kompánek pre SNG, 2019).

Výstava Oslava v Art Books Coffee, marec 2022. Foto: archív autorka
Výstava Oslava v Art Books Coffee, marec 2022. Foto: archív autorka
Statement tableware. Nominácia na Národnú cenu za produktový dizajn 2021 v kategórii Umenie & dizajn & remeslo za kolekciu stolovania v modernom ázijskom štýle. Foto: archív SCD
Statement tableware. Nominácia na Národnú cenu za produktový dizajn 2021 v kategórii Umenie & dizajn & remeslo za kolekciu stolovania v modernom ázijskom štýle. Foto: archív SCD

Hoci Simona Janišová a Linda Viková sa v autorských vyjadreniach líšia, a to nielen vo vlastných realizáciách, ale aj výberom prezentácií na domácich a zahraničných výstavných projektoch, si.li. je vyjadrením ich spoločného programu. K posledným výrazným úspechom značky patrí nominácia na Národnú cenu za produktový dizajn 2021 v kategórii Umenie & dizajn & remeslo za kolekciu stolovania v modernom ázijskom štýle statement tableware.

si.li. kolekcia produktov
si.li. kolekcia produktov

Ponuka značky si.li., ktorá v sebe zahŕňa rôzne druhy keramických výrobkov (autorky ich na sprievodnom plagátiku k výstavke rozdeľujú ako basicsstatement collection) sa stala dôkazom, že aj v špecifickom prostredí dizajnu, kde musí autor vedieť obhájiť svoj názor a zároveň porozumieť potrebám konkrétneho alebo anonymného klienta, byť úspešným v oblasti tvorby produktov na „bežné“ použitie, je možné. Keramika Simony a Lindy dokáže vyvolať v jej majiteľoch citový vzťah a ten prirodzene so sebou prináša lojalitu vyjadrenú vernosťou. A tá je základom ich úspechov a dobrým predpokladom ďalších aj v nasledujúcich rokoch.

Pozvánka na výstavu si.li oslava
Pozvánka na výstavu si.li. oslava

  1. JANIŠOVÁ, Simona: Radšej menej a poriadne. IN: Designum, 2019, č. 4., s.27.
  2. ŠIDLÍKOVÁ, Zuzana: Denamit Design Days (DDD). In: Designum, 2012, č. 4., s. 42.

Súvisiaca výstava

Viac k téme v publikáciách

Designum 4/2012

Designum 4/2012

Slovenské centrum dizajnu

Designum 4/2019

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na publikácie
Skip to content