Samo Čarnoký – Zoom on Type v Nových Zámkoch

Výstavu grafického dizajnéra a písmotvorcu Samuela Čarnokého zameranú na typografiu a dizajn autorského písma Zoom on Type uviedla Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch v novembri 2021 vo svojich suterénnych priestoroch s industriálnym nádychom ako súčasť pilotného ročníka Projektu –1, novej platformy na prezentáciu súčasného umenia a jeho presahov do rôznych druhov médií.

Pohľad do výstavy Sama Čarnokého Zoom on Type. Foto Kati M. Decsi.
Pohľad do výstavy Sama Čarnokého Zoom on Type. Foto Kati M. Decsi.
Pohľad do výstavy Sama Čarnokého Zoom on Type. Foto Kati M. Decsi.
Pohľad do výstavy Sama Čarnokého Zoom on Type. Foto Kati M. Decsi.
Pohľad do výstavy Sama Čarnokého Zoom on Type. Foto Kati M. Decsi.
Pohľad do výstavy Sama Čarnokého Zoom on Type. Foto Kati M. Decsi.

Výstava v kurátorskej koncepcii Evy Čarnokej priniesla prostredníctvom priestorovej inštalácie špecifický spôsob vnímania a možnosti prezentácie písma v galerijnom prostredí, stierajúc hranicu medzi úžitkovým a voľným výtvarným umením. Hlavnú myšlienku naznačil už samotný názov Zoom on Type, ktorý môžeme chápať ako pohľad zblízka, zaostrenie, priblíženie či nahliadnutie do problematiky tvorby písma.

Na výstave bola predstavená najnovšia písmarska práca Sama Čarnokého – autorské nadpisové písmo s názvom Filler. Ako autor uvádza, ide o typ variabilného písma, ktoré reprezentuje jednu zo súčasných inovácií v oblasti tvorby písma, otvárajúc dizajnérom nové možnosti flexibilnej práce s jeho vlastnosťami. Je charakteristické schopnosťou v určenom rozmedzí variovať šírku, hrúbku či sklon – variabilná vlastnosť písma Filler sa prejavuje v premenlivosti jeho proporcií, pričom sa stále jedná o súbor s jedným písmom.

Pohľad do výstavy Sama Čarnokého Zoom on Type. Foto Kati M. Decsi.
Pohľad do výstavy Sama Čarnokého Zoom on Type. Foto Kati M. Decsi.
Pohľad do výstavy Sama Čarnokého Zoom on Type. Foto Kati M. Decsi.
Pohľad do výstavy Sama Čarnokého Zoom on Type. Foto Kati M. Decsi.

V galerijnej inštalácii boli jednotlivé písmená stvárnené v podobe veľkoformátových trojrozmerných závesných objektov, zhotovených z priesvitného plexiskla špeciálne pre túto výstavu. Ich transparentnosť odkazuje na pozadie práce dizajnéra písma, na častokrát zdĺhavý tvorivý proces, ktorý je pre čitateľa ako prijímateľa už výsledného vizuálu neviditeľný. Určité kontúry znakov boli farebne zvýraznené modrou potlačou, evokovali nasprejované graffiti ako odkaz na autorovu skúsenosť so street art-om . Vizuálne znaky samostatne rozmiestnené v priestore bolo možné vnímať ako autonómne výtvarné objekty, ktoré boli zároveň obsahovo spojené do jedného celku – vytvárali názov výstavy Zoom on Type. Ako divák prechádzal výstavou, postupne sa mu odhaľovali jedno za druhým. Z pozície pasívneho pozorovateľa sa tak návštevník dostával do role aktívneho účastníka, ocitol sa „vnútri“ samotného slovného spojenia a sám sa stal súčasťou inštalácie. Nadrozmernosť diel a ich zámerné umiestnenie „divákovi do cesty“ nabádali k bližšiemu pozorovaniu detailov, tvarov, mierok a k ich porovnávaniu.

Pohľad do výstavy Sama Čarnokého Zoom on Type. Foto Kati M. Decsi.
Pohľad do výstavy Sama Čarnokého Zoom on Type. Foto Kati M. Decsi.
Pohľad do výstavy Sama Čarnokého Zoom on Type. Foto Kati M. Decsi.
Pohľad do výstavy Sama Čarnokého Zoom on Type. Foto Kati M. Decsi.
Pohľad do výstavy Sama Čarnokého Zoom on Type. Foto Kati M. Decsi.
Pohľad do výstavy Sama Čarnokého Zoom on Type. Foto Kati M. Decsi.
Pohľad do výstavy Sama Čarnokého Zoom on Type. Foto Kati M. Decsi.
Pohľad do výstavy Sama Čarnokého Zoom on Type. Foto Kati M. Decsi.

Pod jednotlivými znakmi boli na zemi umiestnené popisky informujúce o zvolených šírkových proporciách, tak ako sa používajú v typografickej terminológii. Päť použitých rezov písma Filler sa pohybovalo na škále od 0 po 100, od najužších zhustených písmových znakov (Compressed) až po najširšie (Expanded) a medzi nimi sa nachádzali ich variácie. Výstavu uzatváral videozáznam z počítačového programu (Glyphs), v ktorom Čarnoký písmo navrhuje. Aj prostredníctvom tejto názornej ukážky variability písma Filler  návštevník dostal možnosť nahliadnuť do zákulisia práce dizajnéra písma.

Ešte predtým, ako sa čitateľ ponorí do obsahu akéhokoľvek textu, písmo je prvá vec, ktorú podvedome registruje a prijíma. Automaticky vyhodnocuje jeho vizuálnu, informačnú stránku, vníma určitú emóciu, ktorú v ňom vyvoláva, avšak málokedy sa nad ním hlbšie zamyslí. Práve výstava Zoom on Type umožnila aj vďaka dynamickému a netradičnému spôsobu inštalácie, než na aký sme väčšinou pri výstavách reflektujúcich vizuálnu komunikáciu zvyknutí, pozastavenie sa, intenzívnejšie rozjímanie nad písmom samotným.

PROJEKT – 1 / Samuel Čarnoký – Zoom on Type
26.11.2021 – 29.1.2022
Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

Zdroje:
http://www.gueznz.eu/vystavy/single/74

Viac k téme v publikáciách

FONTS SK/Dizajn digitalizovaného písma na Slovensku (S. Čarnoký). Foto: Adam Šakový

FONTS SK/Dizajn digitalizovaného písma na Slovensku

Slovenské centrum dizajnu a vydavateľstvo Slovart
37,90
Prejsť na publikácie