carnokytype.com
carnokytype.com
carnokytype.com
carnokytype.com
carnokytype.com
carnokytype.com
carnokytype.com
carnokytype.com

carnokytype.com

Samuel Čarnoký- hlavný autor

Web stránka vytvorená na mieru pre vlastnú písmolejáreň CarnokyType a prezentačné portfólio prác. Obsah sa delí na dve sekcie – písma a projekty. Grafické riešenie je navrhnuté s ohľadom na osobnú vizuálnu identitu, ťažiskom ktorej je vlastné firemné písmo (CarnokyType–Regular) a obmedzená farebnosť (čierna, biela a modrý akcent). Minimalistický dizajn upriamuje dôraz na písmarsku tvorbu a vizuálnu prezentáciu jednotlivých projektov. Tester fontov a e-shop budú implementované v blízkej budúcnosti.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Profesionálny dizajn

Súvisiace diela

Vizuálna identita Fakulty umení, Technická univerzita v Košiciach

Vizuálna identita Fakulty umení, Technická univerzita v Košiciach

Eva Jenčuráková
Mária Bujňáková
Samuel Čarnoký
160. výročie narodenia prof. Aurela Stodolu

160. výročie narodenia prof. Aurela Stodolu

Veronika Trnková
Samuel Čarnoký
Hematour, cesta krvi

Hematour, cesta krvi

Veronika Trnková
Samuel Čarnoký
Prejsť na diela