Knihy a typografie

Vydavateľstvo
Host, 2011

Kniha je pokusom o príspevok k prakticky neexistujúcemu „žánru“, zaoberá sa procesom tvorby kníh z pohľadu knižného úpravcu. Prináša eseje o čítaní, knihomilstve, knihe i knižniciach, ale zároveň funguje ako praktická príručka, užitočná pri navrhovaní beletrie, poézie i odbornej literatúry. Obsahuje kapitoly o všetkých faktoroch, ktoré obvykle (ak sú vykonané profesionálne) zostávajú čitateľmi skryté. Autor sa venuje čitateľnosti, sadzbe, kombinovania písiem a ilustrácií, voľbe materiálov i drobným typografickým detailom, podstatne ovplyvňujúcim chápanie textu.