bez fotografie

Martina Bábinová

Autor

Martina Bábinová absolvovala štúdium dejín výtvarného umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako kurátorka a galerijná pedagogička v Galérii umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch. Venuje sa najmä súčasnému umeniu a tvorbe vzdelávacích programov pre rôzne cieľové skupiny.

Skip to content