Pozvánka na výstavu do Satelitu. Pavol Thurzo – dizajnér Tesly

Dejiny dizajnu v národnom podniku Tesla Bratislava mapuje Slovenské centrum dizajnu už takmer 20 rokov. V roku 2006 uskutočnila vtedajšia odborná pracovníčka SCD Eva Trilecová sériu rozhovorov s bývalým vedúcim výtvarného oddelenia bratislavskej Tesly Jánom Vikrutom. O jeho tvorbu sa v tom čase zaujímal aj pedagóg VŠVU, historik a teoretik dizajnu Zdeno Kolesár, ktorého som na pozícii počúvajúceho, nahrávajúceho a skenujúceho priamo vo Vikrutovom byte striedal v roku 2009. Na výstave Zapnuté – Vypnuté – Zabudnuté? / Dizajn a dizajnéri podniku Tesla Bratislava 1946 – 1990, ktorá sa v roku 2010 konala vo Výstavnom a informačnom bode SCD Satelit ešte na Dobrovičovej ulici v Bratislave, jej autor Ondrej Eliáš vynikajúco zmapoval dizajnérov predmetnej fabriky. Pri tejto príležitosti Slovenské centrum dizajnu vydalo subtílny, ale o to zaujímavejší rovnomenný katalóg, ktorý sa dodnes teší veľkej popularite.

Po vzniku Slovenského múzea dizajnu som si tému národného podniku Tesla Bratislava v rámci SCD osvojil a navštívil jej dizajnérov Petra Kramára a aj Pavla Thurza, ktorý od sedemdesiatych rokov pracoval na pozícii vedúceho dizajnérskeho oddelenia. Uvidel som množstvo kresieb, makiet a projektov, ktoré sa v bratislavskej Tesle reálne riešili. V tom čase sme v Galérii dizajnu Satelit, vtedy už v Hurbanových kasárňach,  pripravovali výstavu Škola základ života 2, kde sme v mimoriadne kompaktnej forme predstavili určitý výsek z Thurzovej tvorby od jeho študentských kresbičiek motorových vozidiel až po plastovú maketu rádiobudíka z vývojového oddelenia fabriky. S Pavlom Thurzom sme sa pravidelne stretávali na poradách Združenia priemyselných dizajnérov Slovenska, neskôr priamo v depozitároch múzea, kam občas priniesol zaujímavé prototypy a modely do daru či dlhodobej výpožičky. V tom čase som výrobky Tesly Bratislava aktívne hľadal a aj úspešne nachádzal na burzách, inzertných portáloch a internetových aukciách. Postupne sa nám podarilo vytvoriť rozsiahlejšiu zbierku, ktorú mi samotní dizajnéri Tesly Bratislava pomohli popísať a pridať k nej aj pár príbehov.

Rozhlasový prijímač Tesla 2823 AB Domino 2 , 1980. Foto archív SCD
Rozhlasový prijímač Tesla 2823 AB Domino 2 , 1980. Foto archív SCD
Elektronická kalkulačka OKU 104. Maketa. Plasty, 1974. Foto archív SCD
Elektronická kalkulačka OKU 104. Maketa. Plasty, 1974. Foto archív SCD

V rámci komentovaných prehliadok dlhodobej expozície 100 rokov dizajnu na Slovensku sme v Slovenskom múzeu dizajnu využili aj prítomnosť Pavla Thurza a Petra Kramára a spontánne zorganizovali obľúbenú prednášku dizajnérov pri ich exponátoch pod názvom Tesláci pri práci. Naša zbierka Thurzových prenosných i stolových rádioprijímačov, prototypov zosilňovačov, reproduktorov, miniveže a makety rádiobudíka odrazu dostala autentickú osobnú rovinu.

Pavol Thurzo patrí do generácie priemyselných dizajnérov, ktorí pri tvorbe prechádzajú klasickým procesom od skicovania, cez technické výkresy až po návrh makety. Niekto by povedal, že ide o starú školu, ja v jeho diele však vidím kus poctivého remesla. S myšlienkou realizovať výstavu, v ktorej sa predstaví celá šírka Thurzovej tvorby prišiel do Slovenského centra dizajnu Zdeno Kolesár. Je jasné, že ide o priemyselno-dizajnérske dielo, ktoré je ešte stále zastúpené v mnohých domácnostiach a tieto domácnosti sa tak postupom času stali galériami jeho dizajnérskeho myslenia. Mnoho projektov však ostalo zabudnutých v zásuvkách alebo na zaprášených policiach niekde v garáži. Vidieť všetko naraz a pochopiť proces tvorby dizajnéra, ktorý pracoval v Tesle od sedemdesiatych do deväťdesiatych rokov minulého storočia, to je nepochybne jedinečná výstavná príležitosť, ktorá má veľkú šancu očariť a zároveň inšpirovať.

Rozhlasový prijímač 2715 B Puk, 1978. Foto archív SCD
Rozhlasový prijímač 2715 B Puk, 1978. Foto archív SCD
Rádiomagnetofón 237 Orava, maketa, sadra, plexisklo, 1974. Foto archív SCD
Rádiomagnetofón 237 Orava, maketa, sadra, plexisklo, 1974. Foto archív SCD
Rozhlasový prijímač. Transot. Maketa. Sadra, plexisklo, novodur, 1974.
Foto archív SCD
Rozhlasový prijímač. Transot. Maketa. Sadra, plexisklo, novodur, 1974. Foto archív SCD

Architektúru výstavy pre SCD realizovala dvojica Ján Jánoš a Filip Horník. Obaja dobre poznajú naše výstavné fundusy a v členitých priestoroch Galérie dizajnu Satelit s nimi radi experimentujú. Pre plošné exponáty, ako sú originály kresieb a dobové fotografie, recyklovali špeciálne vitríny, ktoré zavesili na steny. Rozličné elektronické prístroje, makety a reproduktory umiestnili na drevené konštrukcie, z ktorých vytvorili priestorové inštalačné objekty. Priemyselno-dizajnérsku atmosféru umocňujú veľkoplošné formáty fotografií, ktoré sa premietajú na steny prostredníctvom dataprojektora. Vystavené exponáty sú zo súkromného archívu Pavla Thurza a zo zbierok Slovenského múzea dizajnu. Dvadsaťtri zaevidovaných zbierkových predmetov pochádza zo SMD a cez 20 kresieb, fotografií a modelov priniesol ich autor. Celkovo sa v našom múzeu nachádza kolekcia desiatok predmetov, ktorých autorom je Pavol Thurzo, čím si dovolím tvrdiť, že ide o najväčšiu a najpestrejšiu zbierku na svete.

Klasické komentované prehliadky výstavy za aktívnej účasti kurátorov a vystavujúceho dizajnéra doplní populárny cyklus Diskurz dizajnu, na ktorom predstavíme tvorbu Pavla Thurza v širšom kontexte priemyselného dizajnu východného bloku.

Diaľkové ovládače do automobilu s predvoľbou staníc. Makety. Sadra, plexisklo, plech, 1973, 1974. Foto archív SCD
Diaľkové ovládače do automobilu s predvoľbou staníc. Makety. Sadra, plexisklo, plech, 1973, 1974. Foto archív SCD
Rozhlasový prijímač 441A-4 Eminent, 1978. Foto archív SCD
Rozhlasový prijímač 441A-4 Eminent, 1978. Foto archív SCD
Gramorádio 1035A Idyla, 1978. Foto archív SCD
Gramorádio 1035A Idyla, 1978. Foto archív SCD

Pavol Thurzo – dizajnér Tesly
Koncepcia: Zdeno Kolesár a Maroš Schmidt
14. február (vernisáž) – 21. apríl 2024
Galéria dizajnu Satelit,
Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, Bratislava
Architektúra výstavy: Ján Jánoš a Filip Horník