Zapnuté - Vypnuté -  Zabudnuté ? – Dizajn a dizajnéri podniku Tesla Bratislava 1946 – 1990.

Zapnuté – Vypnuté – Zabudnuté ? – Dizajn a dizajnéri podniku Tesla Bratislava 1946 – 1990.

Výstava
13. októbra 2010 – 28. novembra 2010

Slovenské centrum dizajnu prezentuje výstavu Zapnuté – Vypnuté – Zabudnuté?, ktorá mapuje históriu podniku Tesla Bratislava od roku 1946 – až do jeho likvidácie v roku 1990. Tesla Bratislava, ktorá vznikla v roku 1946 znárodnením budapeštianskej firmy Tungsram, bola monopolným výrobcom rozhlasových prijímacov, gramorádií, autorádií a kalkulaciek. Pocas 44 rokov fungovania podniku tu pôsobili viaceré generácie dizajnérov. Pre širokú laickú verejnost však zostali dodnes neznámi. Výstava v kurátorskej koncepcii Ondreja Eliáša odhaluje skrytú cast histórie Tesly a predstavuje prácu dizajnérov a technikov podniku. Dokumentuje vývoj rádiami, gramorádiami, gramofónmi, autorádiami, magnetofónmi a inými produktmi. V spolupráci so Slovenským technickým múzeom a zberatelmi (Viktor Cingel – www.radiohistoria.sk, Radoslav Hrác – http://stareradia.blog.cz). sa podarilo kurátorovi sústredit takmer 80 výrobkov; najstarší z nich pochádza z roku 1938, posledný z konca 80. rokov. Okrem toho je výstava doplnená dobovými reklamnými letákmi, modelmi výrobkov, ktoré vznikli v dizajnérskom štúdiu Tesly, ako aj obrazovými a textovými informáciami. Dôležitou súcastou výstavy je prezentácia dizajnérov podniku: Ján Vikrut, Mikuláš Slatkovský, Pavol Thurzo, Peter Kramár, a ich návrhov. K výstave je vydaný 68-stranový katalóg s textami O. Eliáša a Ladislava Klímu o histórii Tesly, profilmi dizajnérov a bohatou obrazovou prílohou. Katalóg sumarizuje výsledky výskumu kurátora O. Eliáša a podáva prvé komplexné spracovanie existencie Tesly. Výstavu doplna premietanie filmových dokumentov zapožicaných Filmovým ústavom v Bratislave a Slovenskou televíziou Bratislava.

Kurátor: Ondrej Eliáš

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00