ĽUBOMÍR KRÁTKY: TYPOGRAFIA A KALIGRAFIA

ĽUBOMÍR KRÁTKY: TYPOGRAFIA A KALIGRAFIA

Výstava
6. septembra 2018 – 14. novembra 2018

Slovenské centrum dizajnu, galéria dizajnu Satelit a Slovenské múzeum dizajnu predstavujú monografickú výstavu slovenského typografa, kaligrafa a grafického dizajnéra Ľubomíra Krátkeho (1939) s názvom Typografia a kaligrafia. Výber vystavených diel pochádza z autorovho osobného archívu a zo zbierok Slovenského múzea dizajnu. Výstava kladie dôraz predovšetkým na autorovu knižnú tvorbu, resp. grafickú úpravu kníh a prácu s písmom. Ľubomír Krátky dnes patrí medzi najvýznamnejších slovenských typografov, kaligrafov a grafických dizajnérov. Jeho profesionálna dráha sa začala v päťdesiatych rokoch v Prahe, kde študoval odbor grafická úprava tlačovín na Priemyselnej škole grafickej. Práve pri štúdiu tohto špecifického odboru v českom prostredí, kde knižný dizajn a typografia mali svoju hlboko zakorenenú tradíciu, získal hlboký vzťah k práci s písmom a ku grafickej úprave kníh. Remeslu typografa je verný dodnes. Práve veľké mená českej typografie, ako napríklad Karel Dyrynk, Method Kaláb, Oldřich Menhart či Oldřich Hlavsa ho veľmi ovplyvnili v jeho tvorbe. Po skončení štúdia v roku 1957 začal pracovať v Bratislave ako grafický dizajnér a vedúci technickej a výtvarnej redakcie pre vydavateľstvá Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Mladé letá a Slovenský spisovateľ. Externe pracoval aj pre rôzne iné slovenské i zahraničné vydavateľstvá a pôsobil aj pedagogicky na oddelení ilustrácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, kde prednášal knižnú typografiu.

Kurátor: Gabriela Ondrišáková

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00