Dizajnérsky výskum na priesečníku disciplín

Tvárou v tvár akcelerujúcej polykríze (1) sa veľká časť našej každodennej reality zmení. Ako vo svojej nedávno zverejnenej štúdii na tému ekonomiky Nového európskeho Bauhausu konštatujú výskumníci kolektívu Dark Matter Labs, aj naše najambicióznejšie ciele pre dekarbonizáciu (2) vedú ku klimatickej katastrofe (3).

Výstavný systém projektu DESIGN × SCIENCE,
návrh a realizácia František Dorko a Martin Sombathy
Foto: Adam Šakový
Výstavný systém projektu DESIGN × SCIENCE, návrh a realizácia František Dorko a Martin Sombathy Foto: Adam Šakový

Kolektív autorov pozývacej štúdie A New European Bauhaus Economy4 tvrdí, že „okrem dizajnu a kreativity by si naša nová realita mohla vyžadovať prehodnotenie nášho prístupu k riadeniu inštitúcií, vnímaniu ekonomickej hodnoty, regeneratívne investície, inteligentné služby a systémy“. Autori vidia skúmanie „toho, čo sa objavuje na priesečníku materiálneho a nehmotného“ a „vytváranie nových vzťahov medzi hmotnými a nehmotnými aktívami“ ako jeden z dôležitých spôsobov, ako podporiť smerovanie k regeneratívnej budúcnosti nášho životného prostredia.

Dizajn má mimoriadnu schopnosť zhmotňovať myšlienky. Umožňuje nám zažiť abstraktné idey prostredníctvom našich zmyslov, urobiť ich zrozumiteľnými prostredníctvom modelov, prototypov či iných vizuálnych indícií. Aj z tohto dôvodu nachádza dizajn uplatnenie nielen ako disciplína zastrešujúca navrhovanie priestorových alebo vizuálnych výstupov (produktov a artefaktov), ale aj ako proces spolupráce, spôsob myslenia či súčasť strategického plánovania.

Výstavný systém projektu DESIGN × SCIENCE, návrh a realizácia František Dorko a Martin Sombathy Foto: Adam Šakový
Výstavný systém projektu DESIGN × SCIENCE, návrh a realizácia František Dorko a Martin Sombathy Foto: Adam Šakový
Petra Hurai: Toolkit
Experience of Time.
Foto: Petra Hurai
Petra Hurai: Toolkit Experience of Time. Foto: Petra Hurai

V dôsledku toho sa výraz dizajn používa čoraz častejšie v značne odlišných kontextoch – ďaleko za hranicami pôvodného chápania dizajnu ako jednej z výtvarných disciplín. Mohli by sme povedať, že slovo dizajn používame tak často, až sa stáva vyprázdneným. Zatiaľ čo ďalšie samoúčelné porovnanie existujúcich definícií dizajnu je to posledné, čo teraz potrebujeme, musíme si priznať, že jazyk, ktorý v širokej oblasti uplatnenia dizajnérskej práce dnes používame, už dávno nezodpovedá svojmu účelu.

Dizajn a veda

Projekt DESIGN × SCIENCE5 (z angl. design cross science, vo voľnom preklade dizajn krížený s vedou) predstavuje šesť príkladov doktorandského výskumu Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FAD STU), ktoré spája medziodborová spolupráca a hľadanie nových polôh architektúry a dizajnu s cieľom vyvíjať v dialógu s vedou riešenia problémov súčasného neudržateľného fungovania.

Jedným z cieľov projektu DESIGN × SCIENCE je predstaviť spektrum možných smerovaní využitia dizajnu v interdisciplinárnych spoluprácach. Dizajnér-výskumník nehľadá „správne“ odpovede. Pátra po otázkach, ktoré stojí za to skúmať: Dokážu materiály v interiéri odstraňovať znečistenie vzduchu? Môžeme „navrhovať s časom“? Ako efektívne používať generatívne nástroje v dizajnérskom procese?

Vlasta Kubušová, crafting plastics studio!
a Dumolab Research: Detail interaktívneho
komponentu z inštalácie Sensbiom II.
Foto: Petra Hurai
Vlasta Kubušová, crafting plastics studio! a Dumolab Research: Detail interaktívneho komponentu z inštalácie Sensbiom II. Foto: Petra Hurai

Pod hlavičkou platformy pre dizajnérsky výskum a transfer technológií Trimtab | Prototyping Change6 predstavuje DESIGN × SCIENCE projekty z obdobia 2014 – 2023, ktoré sa venujú širokému spektru výskumných tém: biofília (Tibor Antony), generatívny dizajn (Matej Dubiš), vnímanie času (Petra Hurai), dizajnovo orientované inovácie v biomateriáloch (Vlasta Kubušová), súčasná remeselná produkcia (Martin Mjartan) a výskum v oblasti povrchového farbenia bioplastov (Soňa Otiepková).

Cieľom novovzniknutej kolaboratívnej platformy Trimtab je aktívne vyhľadávať nové priemyselné partnerstvá a urýchliť transfer technológií vďaka dizajnu a multidisciplinárnej spolupráci naprieč fakultami STU, ako aj s partnermi z profesionálnej sféry. Názov platformy je inšpirovaný metaforou „miniatúrneho kormidla”, ktorú často používal americký architekt a vynálezca Buckminster Fuller na ilustrovanie multiplikačného efektu malých zmien, ktoré dokážu ovplyvniť aj tie najväčšie systémy. „Prototypovanie zmeny“ v názve platformy komunikuje ideu prispieť krok za krokom k pozitívnej zmene vďaka integrácii dizajnérskeho myslenia a spôsobu práce do vedecko- technologických projektov v duchu fullerovského systémového rozmýšľania a interdisciplinárnych prepojení.

Tibor Antony – Biofília

Dizertačný výskum Tibora Antonyho bol v rámci inštalácie zastúpený druhou generáciou funkčného prototypu Spirulina Lamp – experimentálneho zariadenia na pestovanie spiruliny v domácom prostredí (školiteľ Peter Paliatka, realizácia 2014 – 2019). Spirulina Lamp #2 sa zameriava na implementáciu procesu pestovania jedlých mikrorias do mestských interiérových objektov.7

Tibor Antony: Vizualizácia
prototypu Spirulina Lamp 2.
Foto: Tibor Antony
Tibor Antony: Vizualizácia prototypu Spirulina Lamp 2. Foto: Tibor Antony

___

  1. LAWRENCE, Michael, HOMER-DIXON, Thomas, JANZWOOD, Scott, ROCKSTROM, Johan et al.: Global polycrisis: The causal mechanisms of crisis entanglement. Dostupné online: https://ssrn. com/abstract=4483556. [citované 10. 9. 2023]
  2. IPCC – The Intergovernmental Panel on Climate Change. AR6 Synthesis Report, Climate Change, 2023. Dostupné online: https://www.ipcc.ch/report/ sixth-assessment-report-cycle/ [citované 10. 9. 2023]
  3. KEMP, L., XU, Ch., DEPLEDGE, J., EBI, K. L., GIBBSONS, G., KOHLER, T. A., ROCKSTOM, J., SCHEFFER, M., SCHELLNHUBER, H. J., STEFFEN, W., LENTON, T. M.: Climate Endgame: Exploring catastrophic climate change scenarios. In Proceedings Of The National Academy Of Sciences (PNAS). Dostupné online: https://doi.org/10.1073/ pnas.210814611 [citované 10. 9. 2023]
  4. JOHAR, I., STANCIC, I., HARRIS, E., ENGLE, J., LORENZ, M., BURGESS, O., ZAIDI, Z.: Invitation Paper: A New European Bauhaus Economy, Designing Our Futures. Dark Matter Labs. Dostupné online: https://www.irresistiblecircularsociety.eu/news/ invitation-paper-a-new-european-bauhaus-economydesigning- our-futures [citované 10. 9. 2023]
  5. Prvá z výstav zo série DESIGN × SCIENCE na 25. ročníku pražského medzinárodného festivalu dizajnu Designblok 2023 bola zároveň premiérovou skupinovou prezentáciou doktorandských projektov výskumu dizajnu FAD STU v zahraničí. Inými slovami – sama osebe je prototypom. Výstavný systém použitý v inštalácii navrhli študenti doktorandského štúdia na Ústave interiéru a výstavníctva FAD STU František Dorko a Martin Sombathy. Inštalácia využíva zvyškové dosky materiálu SymaLITE® z automobilového priemyslu. Návrh vznikol ako súčasť prebiehajúceho projektu doktorandov, v ktorom skúmajú možnosti aplikácie nevyužitého lokálneho materiálu – zvyškového priemyselného odpadu – v interiérovom dizajne. Cieľom návrhu inštalácie bolo dosiahnuť čo najnižšie environmentálne zaťaženie, modularitu a znovu použiteľnosť systému na iných výstavách. Výstavný systém bol zároveň „sebestačne“ vyrobený v réžii autorov a s využitím technológií Univerzitného vedeckého parku FAD STU. Po úspešnej prezentácii projektu v Prahe, kde inštalácia získala druhé miesto v kategórii školských expozícií, tím projektu pokračoval prezentáciou na festivale Bratislava Design Week 2023. V roku 2024 platforma Trimtab plánuje prezentácie projektov dizajnérskeho výskumu predstaviť na milánskom týždni dizajnu a českom festivale Zlín Design Week.
  6. https://tr1mtab.com/project/design-science-exhibition/
  7. ANTONY, T.: Využitie mikrorias v kontexte priemyselného dizajnu. Designum, 2020, č. 1, s. 70 – 79.

Celý článok nájdete v časopise Designum 1/2024 na s. 32. Viac informácií o predaji časopisu Designum.

Designum oslavuje tento rok 30. výročie svojho vzniku! Pri tejto príležitosti bola v Galérii dizajnu Satelit otvorená výstava a k prvému tohtoročnému číslu sme Vám pribalili malý darček v podobe zápisníka. 

Súvisiace diela

Sensbiom 2

Vlasta Kubušová
LAIA MOGAS SOLDEVILA
Miroslav Král
Martina Bajteková
Abby Weinstein
Soňa Otiepková
Štefan Nosko
Shivanni Chvala
Lukáš Gál
MODULO - Inovatívne aplikácie uhlíkových nanomateriálov

MODULO – Inovatívne aplikácie uhlíkových nanomateriálov

Michala Lipková
Vlasta Kubušová
Ivana Palušová
Jana Vlčková
Marian Vojs
Breathe In / Breathe Out

Breathe In / Breathe Out

Vlasta Kubušová
Moritz Maria Karl
Miroslav Král
Prejsť na diela