Hyperloop – Bratislava – Brno – Hyperloop Hyperproject – výskum koncepcie systému Hyperloop / research design concepts for the Hyperloop systems

Monika Stacho
Martin Baláž
Vladimír Hain
Ľubica Vítková
Bohumil Kováč
Tomáš Hanáček
Vydavateľstvo
Slovenská technická univerzita, 2018

Hyperloop je definovaný ako najefektívnejšia a ľudsky orientovaná preprava budúcej generácie. Fakulta architektúry (FA STU) v spolupráci so súkromnou medzinárodnou spoločnosťou Hyperloop Transportation Technologies (HTT) spracovala výskum stratégií systému Hyperloop ako akademický program s cieľom nájsť viaceré riešenia dizajnu trasy, mestskej stanice a kapsule pre tento ,,piaty“ spôsob dopravy. Pomocou metódy ,,Research by design“ mladí architekti a dizajnéri skúmali koncepcie systému Hyperloop na prípadovej štúdii prepojenia Bratislavy a Brna. Tento proces vygeneroval niekoľko alternatív a stratégií medzi dvoma 130 kilometrov vzdialenými mestskými centrami. Úloha pre Bratislavu bola rozdelená do štyroch hlavných kapitol; Stratégia trasy, urbanistická stratégia, návrh stanice, dizajn kapsuly.