Best of DETAIL Materilal + Oberfläche – highlights aus DETAIL – highlights from DETAIL

Christian Schittich
Steffi Lenzen
Heike Messemer
Jana Rackwitz
Vydavateľstvo
Edition Detail, 2016

Materiály a ich povrchové úpravy prepožičiavajú budovám a interiérom ich charakteristické znaky. Aké kritériá však presviedčajú architektov, aby použili alebo nepoužili konkrétny materiál? Ako nájdu ten správny medzi nekonečnou škálou materiálov? V súčasnosti je výber materiálu zvyčajne úplne oddelený od miestnych podmienok a tradícií a je zriedka obmedzený požiadavkami na dizajn. Tento zväzok, ktorý je súčasťou série „Best of Detail“, poskytuje návod a zároveň prezentuje rôzne prístupy renomovaných architektonických firiem pri výbere materiálov. Poskytuje tiež pohľad na materiálový výskum a technologické inovácie, ktoré sú ideálne na experimentovanie.