Sensbiom 2
Sensbiom 2
Sensbiom 2
Sensbiom 2
Sensbiom 2
Sensbiom 2
Sensbiom 2
Sensbiom 2
Sensbiom 2
Sensbiom 2
Sensbiom 2
Sensbiom 2
Sensbiom 2
Sensbiom 2
Sensbiom 2
Sensbiom 2

Sensbiom 2

Vlasta Kubušová- hlavný autor
LAIA MOGAS SOLDEVILA- hlavný autor
Miroslav Král- spoluautor
Martina Bajteková- spoluautor
Abby Weinstein- spoluautor
Soňa Otiepková- spoluautor
Štefan Nosko- spoluautor
Shivanni Chvala- spoluautor
Lukáš Gál- spoluautor

Sensbiom stelesňuje prebiehajúci výskum dizajnérov a biológov z crafting plastics! studio a DumoLab Research ako multidisciplinárne spoločné úsilie o skúmanie rozumných, biochemicky vylepšených, environmentálne aktívnych biomateriálov, s cieľom zmapovať nové vzťahy medzi ľuďmi a neustále sa meniacim prostredím. SENSBIOM 2 je hravá inštalácia, ktorá navrhuje budúcnosť, kde predmety pomáhajú ľuďom znovu sa spojiť s planétou pomocou environmentálne interaktívnych materiálov získaných z obnoviteľných zdrojov. V SENSBIOM 2 je kolekcia biopolymérových mriežok schopná meniť farbu, čo dokazuje vystavenie UVR, signalizáciou zmien v slnečnom žiarení mesta v reálnom čase, aby si návštevníci uvedomili neviditeľné hrozby, ktoré každoročne poškodzujú oči a pokožku 3 miliónov ľudí na celom svete.

Sensbiom embodies the ongoing research by designers and biologists at the crafting plastics! studio and DumoLab Research as a multidisciplinary collaborative effort to explore senseable, biochemically-augmented, environmentally-active biomaterials, to map new relationships between humans and the ever-changing environment. SENSBIOM 2 is a playful installation that proposes a future where objects help humans reconnect with the planet using environmentally interactive materials derived from renewable resources. In SENSBIOM 2, a collection of biopolymer lattices are able to change colour registering UVR exposure by signalling real-time changes in the city’s solar radiation to make visitors aware of invisible threats harming 3 million people’s eyes and skin globally every year.

Dizajnérske štúdio:
crafting plastics! studio
Výrobca:
Dumolab Research
NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2023
NCD kategória:
Nové horizonty
Hodnotenie:
nominované

Súvisiace diela

Brâncuşiho ruky

Brâncuşiho ruky

Soňa Otiepková
Dominika Žáková
Rozmarínové krajiny

Rozmarínové krajiny

Soňa Otiepková
MODULO - Inovatívne aplikácie uhlíkových nanomateriálov

MODULO – Inovatívne aplikácie uhlíkových nanomateriálov

Michala Lipková
Vlasta Kubušová
Ivana Palušová
Jana Vlčková
Marian Vojs
Prejsť na diela