Breathe In / Breathe Out
Breathe In / Breathe Out
Breathe In / Breathe Out
Breathe In / Breathe Out
Breathe In / Breathe Out
Breathe In / Breathe Out
Breathe In / Breathe Out
Breathe In / Breathe Out
Breathe In / Breathe Out
Breathe In / Breathe Out
Breathe In / Breathe Out
Breathe In / Breathe Out
Breathe In / Breathe Out
Breathe In / Breathe Out

Breathe In / Breathe Out

Vlasta Kubušová- hlavný autor
Moritz Maria Karl- hlavný autor
Miroslav Král- hlavný autor

Ako rozlišovať medzi prírodnými a syntetickými materiálmi?
Materiály, ktoré sa v súčasnosti používajú v architektúre, interiéri a dizajne výrobkov sú primárne vnímané vizuálnymi a hmatovými vlastnosťami, čuchové vlastnosti sú oveľa menej výrazné. Vôňa však určuje materiálom ich osobitý charakter a hrá ústrednú úlohu v emocionálnom prijímaní nových materiálov, napr. bioplastov.
Dizajnérsko-výskumný projekt Breathe In/Breathe Out prepája dizajn, architektúru, chémiu a biotechnológiu a využíva vôňu ako nástroj pre vývoj aróma-aktívnych biopolymérnych materiálov pre prichádzajúci svet ,cirkulárnej spotreby‘. Vyvinuté vône pomáhajú spotrebiteľovi identifikovať pôvod materiálu a sprostredkovať životný cyklus materiálu. Prvým proof-of-concept produktom je 3D tlačená modulárna deliaca stena.

Dizajnérske štúdio:
crafting plastics! studio, Office MMK
NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2021
NCD kategória:
Nové horizonty
Hodnotenie:
vystavené

Súvisiace diela

Sensbiom 2

Vlasta Kubušová
LAIA MOGAS SOLDEVILA
Miroslav Král
Martina Bajteková
Abby Weinstein
Soňa Otiepková
Štefan Nosko
Shivanni Chvala
Lukáš Gál
MODULO - Inovatívne aplikácie uhlíkových nanomateriálov

MODULO – Inovatívne aplikácie uhlíkových nanomateriálov

Michala Lipková
Vlasta Kubušová
Ivana Palušová
Jana Vlčková
Marian Vojs
cp! eyewear

cp! eyewear

Vlasta Kubušová
Miroslav Král
Prejsť na diela