Škola základ života?

Škola základ života?

Výstava
9. októbra 2014 – 9. novembra 2014

Výstava Škola základ života? je kurátorskou sondou do zbierok Slovenského múzea dizajnu venovanou osobnostiam – tvorcom dizajnu, ktorí sú v zbierkach významne zastúpení. Prezentácia sedemnástich autorov dokumentuje široký význam pojmu dizajn, ktorý má presahy do úžitkového umenia, architekúry, fotografie, konceptuálneho umenia, scénografie a iných výtvarných odborov.
Názov výstavy naznačuje, že kurátori sa zaoberajú obdobím, ktoré predchádza profesionálnej kariére predstavených osobností. Každý z autorov má za sebou výtvarnú školu, v ktorej sa väčšinou formovali zárodky ich budúcej profesie, no otáznik v názve svedčí aj o kritických postojoch k akademickému vzdelávaniu výtvarníkov a osobitých osudoch niektorých autorov a ich prípravy na profesionálnu tvorbu. Výstava však nebude „prieskumom“ školskej tvorby, či oslavou pedagogických osobností. Kurátori si radšej zvolili prístup porovnania, prezentácie paralel prvých prác daného autora zo školy, či jeho domácich, mimoškolských diel
s vybranými dielami z jeho profesionálnej tvorby (finálnymi produktami, či prototypmi, štúdiami a pod.). Zistíme, že voľné umelecké kreácie zo školských ateliérov alebo voľnočasových aktivít niekedy predurčujú budúce smerovanie autora, inokedy naopak kontrastujú s výslednou kariérou dizajnéra. Výstava tak dáva odpoveď na otázku o škole ako základe (profesionálneho) života, zároveň poskytuje hlbší pohľad do tvorby autora a odhaľuje možné príčiny jeho výtvarného smerovania. Príbehy jednotlivých osobností a symbolický súboj ich raných a zrelých diel môžu byť inšpiráciou pre študentov odborov súvisiacich s dizajnom,
no i pre talentovaných tvorivých ľudí, ktorí svoju cestu k dizajnu ešte len hľadajú.
Výstava je prvou časťou výstavného cyklu, ktorá prezentuje autorov staršej generácie, pokračovanie uvedieme na jar roku 2015. Diela na výstave pochádzajú zo zbierok Slovenského múzea dizajnu, archívov zúčastnených autorov a iných súkromných zbierok a zbierok inštitúcií (Považská galéria v Žiline, Škola úžitkového výstvarníctva J. Vydru a iné).
Vystavení autori:
Tibor Honty (1907 – 1968), Martin Brezina (1909 – 1997), Vojtech Vilhan (1926 – 1988), Bohumír Prihel (1926 – 1990), Igor Didov (1931 – 2002), Miroslav Cipár (1935), Karol Rosmány (1937), Jan Meisner (1939), Jozef Pokorný (1941), Pavel Blažo (1943), Peter Lehocký (1944), Ľubomír Longauer (1948), Svetozár Mydlo (1948), Vladislav Rostoka (1948), Jozef Dóka ml. (1948 – 2011), František Burian (1948), Palo Choma (1950)

Kurátor: Mária Beňačková Rišková, Maroš Schmidt

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00