Human by Design

Výstava
5. septembra 2019 – 30. októbra 2019

Výstava Human by Design si vypožičala názov z knihy austrálskeho filozofa a teoretika dizajnu Tonyho Frya Becoming Human by Design z roku 2012, ktorý analyzuje význam dizajnu pri adaptácii človeka na meniace sa podmienky, a vôbec pri prežití ľudského druhu. Pod vplyvom radikálnych zmien, ktorými prechádza ľudstvo za posledných tridsať rokov, sa pozornosť dizajnérov odkláňa od tvorby objektu k tvorbe konceptov. Nastáva rozpor s konzervatívnym masovým trhom, zameraným na predaj produktu. Čoraz častejšie počujeme o potrebe zmeniť prístup a filozofiu tvorby dizajnu, volanie po zodpovednosti k prírode i voči ľudskému druhu. Dizajn, jeho prax i teória, reaguje na túto situáciu vznikom metodológií ako design thinking, kritický dizajn, sociálny dizajn. Inovácie sa holisticky viac sústreďujú na zmenu celého prostredia než na dosiahnutie čo najväčšieho výkonu a rýchlosti – stávajú sa sociálnymi a metodologickými inováciami. Výstava predstavuje koncepty, metódy, modelové situácie, prípadové štúdie, inovatívne riešenia, ktoré vyjadrujú túto urgentnú túžbu po zmene a udržateľnosti. Predstavuje hlasy, ktoré sú kritické, no nie porazenecké, prináša príklady riešení z praxe a spôsoby uvažovania mladých generácií dizajnérov a teoretikov. Prezentuje už existujúce projekty zo Slovenska i medzinárodného kontextu, no niektoré prezentácie pre výstavu aktuálne vznikajú ako súčasť celého projektu Dizajn a inovácie. Preto bola aj tvorba výstavy experimentom a návštevníci tu uvidia viacero projektov, ktoré sú stále v procese vývoja alebo vznikali počas niekoľkých týždňov predchádzajúcich otvoreniu výstavy.

Kurátor: Mária Rišková

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00

Skip to content