Aj kameň tečie

Výstava
9. apríla 2022 – 1. mája 2022

Vernisáž: 09.04.2022 o 16:00

Pod názvom Ové Pictures tvoria Michaela Čopíková a Veronika Obertová animácie, filmy, dizajn, výtvarné diela tradičných, ale aj nových médií. Formálne sa ich tvorba postupne posúvala od tradičnej animácie k rôznorodejším formám a presahom. Ich autorská technika papierových diorám dovoľuje vytvárať scény zložené z naratívov zhustených do priestorového objektu so špecifickým výrazom. Autorky vytvárajú invenčné diela, kde rozohrávajú nové príbehy, no fenomén príbehu aj relativizujú a pýtajú sa na zmysel a úlohu príbehu v súčasnosti.

Kurátor: Mária Beňačková Rišková

At Home Gallery

6, Mliečňanská 591, 931 01 Šamorín

Otváracie hodiny